Zeybekci’nin arsasında yeni plan değişikliği bir kez daha meclisten geçti – D20Haber
24.07.2024, Çarşamba
25 °C / 39 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Zeybekci’nin arsasında yeni plan değişikliği bir...

Zeybekci’nin arsasında yeni plan değişikliği bir kez daha meclisten geçti

A- A+
Engin ÜNAL / D20HABER
Yayınlanma: 15 Ağustos 2023 Salı - 10:37Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı - 13:39
Zeybekci’nin arsasında yeni plan değişikliği bir kez daha meclisten geçti

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yıllar önce eğitim alanı olarak ayrılan, ancak plan değişikliği ile ticari alana çevrilen ve davalara konu olan arsadan vazgeçmiyor. Mahkeme kararı ile durdurulan planlama sürecinin ardından Zeybekci’den yeni bir hamle daha geldi ve itiraza konu olan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında bir kez daha değişiklik yapılarak, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirildi.

• TIKLAYIN | Nihat Zeybekci’nin imar planı değişikliği talebi 2. kez onaylandı

• TIKLAYIN | Zeybekci’nin şirketine ait arsadaki imar planı değişikliği iptal edildi

Eski Bakan Nihat Zeybekci’nin şirketi Turkuaz Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan arsa, bir kez daha gündeme geldi. Mimarlar Odası Denizli Şubesinin açtığı davada, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin plan hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle verdiği iptal kararının ardından, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 2023 tarih ve 390 sayılı kararı ile yeni bir düzenlemeye gidildi.

MİMARLAR ODASINDAN İTİRAZ

Söz konusu kararla mahkemenin işaret ettiği 1/25000 bin ölçekli nazım imar planında uyumsuzluğu giderildiği savunulurken, Mimarlar Odası Denizli Şubesince askı sürecinde bu düzenlemeye itiraz edildi. İtiraz yazısında şöyle denildi:

“Yapılan bu değişiklikler ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planında eğitim alanı olarak planlı alan, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na (KDKÇA) dönüştürülerek yeniden ‘ticaret alanı’na veya eğitim alanı dışında bir alana dönüştürülmesinin önü açılmaktadır. Bu nedenle özel-tek parsel bazında yapılan bu plan değişikliğinin halen kamu yararı ilkesi doğrultusunda rasyonel ve bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde yapılmadığı görülmektedir. Konut dışı kentsel çalışma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına karşılık 1/5.000 ölçekli nazım imar planının üst ölçekli plana uygun hale getirilmesi esastır. Aksi halde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli uygulama imar planı ile önceki kullanım kararına dönülerek Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na dönüştürülmesi halinde eğitim alanı vasfı eşdeğer alan gösterilmeden ortadan kaldırılacak, ileride doğabilecek eğitim alanı ihtiyacı için bir alan yaratılmamış olacak, kamunun sosyal donatı dengesi bozulmuş olacaktır ve aynı zamanda ileride benzer kararlara ilişkin emsal teşkil edecektir.”

DBB MECLİSİ İTİRAZA UYMADI

Denizli gündeminden düşmeyen Zeybekci’nin şirketine ait arsa ile ilgili Mimarlar Odası Denizli Şubesinin bu itirazı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinde reddedildi. Kararın planlama hükümlerine uygun olduğu görüşüyle yapılan oylamada, AK Parti ve MHP’li 36 üye evet oyu verirken, CHP ve İYİ Partili 23 üye hayır oyu kullandı.

MİMARLAR ODASI, YENİDEN YARGIYA GİDECEK

Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Özlem Durdu Kabel, yeni kararda sadece 1/25000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılarak mahkemenin verdiği iptal kararının yerine getirildiğinin savunulduğunu, eşdeğer düzenleme yapılmadığını, bunun planlama hükümlerine aykırı olduğunu, yeniden dava açacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Planlamada eğitim alanı olarak ayrılan, ancak daha sonra yapılan değişiklikle ticari alana çevrilen arsanın seyir defteri şöyle:

•1996 yılında 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlandı.

•2011 yılında nazım imar planında yer alan kullanım kararı, eğitim alanı olarak değiştirildi.

•2020 tarihinde tekrar Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürüldü.

•0,25 olan inşaat yoğunluğu 1’e çıkarıldı.

•İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Denizli İdare Mahkemesi’nin 07/06/2022 günlü, E:2020/1427, K:2022/980 sayılı kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

•1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarih ve 390 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarıldı.