06.12.2021, Pazartesi
10 °C / 18 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Çetin’in 10 kat ruhsatına İdare Mahkemesinden...

Çetin’in 10 kat ruhsatına İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı

Haber Merkezi - 5 Kasım 2021 Cuma - 12:35 Çetin’in 10 kat ruhsatına İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı

Denizlispor Kulübü eski Başkanı Ali Çetin’e ait arsada, 5 kat yapı ruhsat izninin 10 kata çıkarılması üzerine Mimarlar Odası Denizli Şubesince imar planı değişikliğine karşı açılan davada, Denizli İdare Mahkemesinden “yürütmeyi durdurma” kararı çıktı.

A- A+

Denizlispor Kulübü eski Başkanı Ali Çetin’e ait arsada, 5 kat yapı ruhsat izninin 10 kata çıkarılması üzerine Mimarlar Odası Denizli Şubesince imar planı değişikliğine karşı açılan davada, Denizli İdare Mahkemesinden “yürütmeyi durdurma” kararı çıktı.

Mimarlar Odası Denizli Şubesinden yapılan açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarihinde aldığı karar ile Bereketler Mahallesi 7959 ada 1 parselde kayıtlı 9 bin 779 m²’lik parselin 1/5.000 ölçekli plan değişikliğiyle “ticaret + konut alanı”ndan “turizm + ticaret + konut” olarak yeniden planlandığı, 17.2.2020 tarihli kararla da 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği yapılarak aynı parselin yapı iznin 5 kattan 10 kata çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili meclis kararlarına yapılan itirazın reddedilmesinin ardından, ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve dayanağı olan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine karşı yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı da kaydedilerek, şöyle denildi:

“Denizli İdare Mahkemesinin dava hakkında geçtiğimiz ay almış olduğu karar ile davaya konu imar planı değişiklikleri ile getirilen fonksiyon değişikliğinin tek ada tek parselde yapılan ve genel plan kararlarından bağımsız, noktasal bir değişiklik olduğu, bölgedeki genel alan kullanım kararının konut alanı olduğu, fiili durumda bölgedeki yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı, plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozduğu, plan değişikliği yapılmasında kamu yararının, teknik ve nesnel gerekçelerin bulunmadığı, plan değişikliği ile eklenen ‘turizm’ fonksiyonunun ve yapılaşma koşullarının bölgenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliğine uygun olmadığı, bina yüksekliğinin yakın çevresinin siluetini olumsuz etkileyeceği, anılan nedenlerden dolayı imar planı değişikliğini zorunlu kılan nedenlerin bulunmadığı, plan değişikliği ile ‘ticaret- konut alanı’ karma kullanımına eklenen turizm fonksiyonunun bölge ve çevresi için uygunluğuna ve gerekliliğine ilişkin analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı görüldüğünden, uyuşmazlığa konu imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, kamu yararı ve hizmet gereklerine, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığından, ilgili imar plan değişikliklerinin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, mahkeme tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak, kent suçlarına ve özellikle kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı imar planı değişikliklerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğimizi siz değerli kamuoyuna saygıyla bildiririz.”