İstinaf Mahkemesinden Büyükşehirin Gökpınar Projesi’ni durduracak karar – D20Haber
19.05.2024, Pazar
18 °C / 32 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. İstinaf Mahkemesinden Büyükşehirin Gökpınar Projesi’ni durduracak...

İstinaf Mahkemesinden Büyükşehirin Gökpınar Projesi’ni durduracak karar

A- A+
Engin ÜNAL / D20HABER
Yayınlanma: 25 Nisan 2024 Perşembe - 17:51Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe - 17:51
İstinaf Mahkemesinden Büyükşehirin Gökpınar Projesi’ni durduracak karar

Denizli’nin en önemli su kaynaklarından olan, ancak çevresinin yapılaşmaya açılmasıyla daha fazla kirlenme riskiyle karşı karşıya bırakılan Gökpınar Havzası ile ilgili projede flaş bir gelişme yaşandı. İzmir İstinaf Mahkemesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin (DBB) bölgede yaptığı parselasyon uygulamasının iptaline karar verdi. Bu kararın diğer parseller için de emsal oluşturulacağı ve projenin uygulamasını engelleyeceği belirtiliyor.

• TIKLAYIN | Gökpınar Barajı çevresinde yapılaşmanın önünü açacak düzenleme

DBB, rekreasyon ve yol projesi ile başlattığı projeyle Gökpınar Barajı’nın çevresinde yeni bir yapılaşmanın önü açmıştı. Söz konusu planlamayla rekreasyon alanında çeşitli kamu binaları ve spor tesisleri yapımı planlanırken, küçük parsel sahipleri de 18. madde uygulamasıyla gerçekleşen hisselendirme sonucu bahçelerini kaybetme ile karşı karşıya bırakılmıştı.

  

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Söz konusu planlamaya karşı hukuki mücadele başlatan Muhammet Sökel, Halil Sökel ve Veysel Sökel, DBB uygulamalarının iptaliyle ilgili açtıkları davada Denizli İdare Mahkemesinin verdiği kararın iptali için İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

İtirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi karara bağladı. Esas No: 2023/1222 ve Karar No: 2024/364 sayılı kararda, davacıların “Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 917 ada, 1 parsel ile 918 ada, 1 parseldeki taşınmazların bulunduğu alanda parselasyon yapılmasına ilişkin 10.06.2021 günlü, 712 sayılı Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada, DOP oranının her parsele eşit uygulanmadığı, hatalı hesaplandığı, kapanan kadastral yolların ‘düzenleme ortaklık payı’ DOP oranına dahil edilmeyerek idare adına tescillendiği, davaya konu işlemin uygulama imar planı ve nazım imar planına uygun olmadığı ileri sürülerek, kararın kaldırılması istediği” ifade edildi.

Haberin DevamıReklam
DBB Encümenince “Kentin açık ve yeşil alan ile eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince bodrum katlar dahil yapı inşaat alanı toplanda yüzde 5’i, her biri için muvakkat yapı ölçülerini aşmayan çok amaçlı salon, mescit, lokanta, çay bahçesi, büfe, açık otopark, güreş, tenis, yüzme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor alanları, çocuk oyun parkları, tuvalet, çeşme, pergola, kameriye, mangal, piknik masası yer alabilir” düzenlemesine yer verildiğine dikkat çekildi.

Parselasyon işlemi sırasında umumi hizmet alanları için düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında DOP alınmasından sonra kalan hissenin yapılaşmaya uygun imar parsellerinden tahsis yapılması suretiyle karşılanması yasa gereği olduğu vurgulanarak, şu karar verildi:

“Uyuşmazlıkta parselasyon işlemi ile davacılara yer tahsisi yapılan rekreasyon alanı kullanımında kalan taşınmazların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yer alan tanımlamalara göre kente hizmet eden yeşil alan statüsünde ve sosyal donatı alanı niteliğindeki kullanıma tahsisli olduğu, bu alanda inşa edilecek yapılan için getirilen yapılaşma oranının düşük olması hususları da dikkate alındığında rekreasyon alanının parselasyon işleminin amacına uygun olarak yapılaşmaya açık imar parseli niteliğinde değerlendirilemeyeceği ve umumi hizmet alanı kullanımındaki bu alanın düzenleme ortaklık payının karşılanması gereken bir alan olduğu hususları dikkate alındığında; rekreasyon alanında davacılara yer tahsisi yapılmasına ilişkin dava konusu parselasyon işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesinin kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle istinaf başvurusunun kabulüne, Denizli İdare Mahkemesinin 23.02.2023 günlü, E:2022/206, K: 2023/422 sayılı kararının kaldırılmasına, davacılara ait taşınmazlara ilişkin olarak dava konusu işlemin iptaline Danıştay yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.”

TULUNAY: DBB YA İŞLEMİ İPTAL EDECEK YA DA DANIŞTAY’A GİDECEK

İstinaf başvurusu yapan Sökel Ailesi’nin avukatı Önder Tulunay, bundan sonraki süreçle ilgili “Denizli Büyükşehir Belediyesi ya parselasyon işlemini iptal edecek ya da Danıştay’a gidecek. Burası Denizli için hayati önem taşıyan bir yer. Çevreciler, şehir plancıları ve mimarlar ile bir araya gelinerek ortak karar verilmesi gerekir” dedi.