Denizli Büyükşehir Belediyesinin Gökpınar Havzası ile sınavı – D20Haber
25.05.2024, Cumartesi
14 °C / 28 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Gökpınar Havzası ile...

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Gökpınar Havzası ile sınavı

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 2 Mayıs 2024 Perşembe - 20:44Güncelleme: 2 Mayıs 2024 Perşembe - 20:46
Denizli Büyükşehir Belediyesinin Gökpınar Havzası ile sınavı

Denizli’de, kent merkezine en yakın mesafedeki su kaynağı Gökpınar Barajı çevresindeki imar planı düzenlemesiyle ilgili İzmir İstinaf Mahkemesinin verdiği iptal kararının ardından bölge plansız duruma düşerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi (DBB) yeni yönetimi önemli bir sınavla karşı karşıya geldi. DBB yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor; birisi bölgenin eski haline dönmesini sağlamak, diğeri de yapılaşmanın yolunu açan planlamayla ilgili Danıştay’a itirazda bulunup iptal edilen imar planında diretmek. Bir başka ifadeyle gelinen nokta Bülent Nuri Çavuşoğlu döneminde DBB’nin ilk sınavı olacak.

• TIKLAYIN | Gökpınar Barajı çevresinde yapılaşmanın önünü açacak düzenleme

• TIKLAYIN | İstinaf Mahkemesinden Büyükşehirin Gökpınar Projesi’ni durduracak karar

Denizli’nin en önemli su kaynaklarından olan, ancak imar planı değişikliğiyle çevresinin yapılaşmaya açılması sonucunda daha fazla kirlenme riskiyle karşı karşıya bırakılan Gökpınar Barajı ve çevresi gündemdeki yerini koruyor.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin Esas No: 2023/1222 ve Karar No: 2024/364 sayılı kararıyla, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 917 ada, 1 parsel ile 918 ada, 1 parseldeki taşınmazların bulunduğu alanda parselasyon yapılmasına ilişkin 10.06.2021 tarih ve 712 sayılı Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni kararı iptal edilmişti.

Kararda “Rekreasyon alanında davacılara yer tahsisi yapılmasına ilişkin dava konusu parselasyon işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesinin kararında hukuki isabet görülmemiştir” denilmişti.

MİMARLAR ODASINDA TOPLANTI YAPILDI

Haberin DevamıReklam
Gökpınar Havzası ile ilgili gelişmeleri takip eden sivil inisiyatifin temsilcileri, iptal kararının ardından Mimarlar Odası Denizli Şubesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Değerlendirme ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığı toplantıya Gökpınar’daki planlamayla ilgili dava açan arsa sahiplerinin avukatı Önder Tolunay, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Bülent Taylan Kaplan, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Arif Balkanay, Büyük Menderes İnisiyatifi adına Ayşe Hazer, Mimar Zeki Kaplan, Lerzan Süzük, Av Ozan Orpak ve arazi sahipleri katıldı.

KABEL: 1995 YILINDAKİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARINA GERİ DÖNÜLMELİ

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Kabel, İstinaf Mahkemesinin Gökpınar Havzası ile ilgili planlamayı iptal ettiğini anımsatarak, bu kararla bölgenin plansız duruma düştüğünü, bunun da eskiye dönüş için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Mahalli Çevre Kurulunun (MÇK) 15.09.1995 tarih ve 8 nolu kararına geri dönülmesini istediklerini vurgulayan Kabel, “Mahalle Çevre Kurulunun 02.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 15.09.1995 tarih ve 8 nolu karar ile 25.06.2002 tarih ve 6 sayılı kararının tüm maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik 14.07.2017 tarih ve 14-15 sayılı DESKİ Genel Kurulu kararı ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girdi” anımsatmasında bulundu.

Kabel, bundan sonraki süreçte vatandaşın lehine olacak planlamanın yapılmasını beklediklerini, su havzasının korunması için yapılacak çalışmaları takip edeceklerini, Büyükşehir Belediyesinin bu konuda teknik destek istemesi durumunda TMMOB’a bağlı odaların bunu sağlayacağını sözlerine ekledi.

GÖKPINAR BARAJI

Kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Gökpınar Barajı’nın temeli, 29 Kasım 1995’te dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Adnan Keskin tarafından atıldı. Aternatif kaynaklar bulunmadığı takdirde buradan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması öngörüldü ve 2001 yılında hizmete açıldı.

Baraj gölünde depolanacak 28,20 hm3 su ile 354 hektar yeni alanın sulamaya açılması, ayrıca Çürüksu Sol Sahil’de 1.930, Çürüksu Sağ Sahil’de 3 bin 894 hektar olmak üzere toplam 5 bin 824 hektar tarım alanına su sağlanması, yukarı Çürüksu Ovası’nda 3 bin 952 hektar alanın da yeterli suya kavuşturulması planlandı.