1500 tarım işçisi alacak, başvurular başladı – D20Haber
02.03.2024, Cumartesi
9 °C / 19 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. 1500 tarım işçisi alacak, başvurular başladı

1500 tarım işçisi alacak, başvurular başladı

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 13 Şubat 2024 Salı - 07:40Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı - 07:40
1500 tarım işçisi alacak, başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağı, başvuruların bugün itibariyle başladığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı yapacak.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgileri içeren ilanlar, 13-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

GENEL ŞARTLAR

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı:

•2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

•Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

•Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

•Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

•Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

•Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.

•Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

•Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

•Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atanmaya mani hali bulunmamak.