23.03.2023, Perşembe
10 °C / 17 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. 170 milyon TL yatırım harcaması gider...

170 milyon TL yatırım harcaması gider diye yazılmış

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 15 Kasım 2022 Salı - 10:03Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı - 10:03
170 milyon TL yatırım harcaması gider diye yazılmış

Denizli Büyükşehir Belediyesinde, Sayıştay denetçileri tarafından yapılan tetkiklerde, yatırım harcamalarının giderler hesabına aktarıldığı belirlendi. Bu işlem nedeniyle giderler hesabının 170 milyon 249 bin lira fazla göründüğü belirtildi.

Sayıştay tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı hesaplarına ilişkin yapılan denetimin raporları yayımlandı. Raporun bulgular bölümünde yer alan tespitte yatırımlar hesabının hatalı kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, yapılan hatalı işlemin giderler hesabının gerçekte olması gerekenden 170 milyon 249 bin 123 lira daha yüksek görünmesine yol açtığı kaydedilerek, şöyle denildi:

“Dönem içinde tamamlanan ve geçici kabulü yapılan yatırım harcamalarına ilişkin tutarların 258 numaralı hesaptan çıkarılarak 630 Giderler Hesabı’na aktarıldığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı ile ilgili 204 ve 205’inci maddelerinde; hesabın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiş; gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarların bu hesaba borç, tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ise bu hesaba alacak kaydedileceği düzenlenmiştir.

Haberin DevamıReklam

Yapılan incelemeler ile 2020 ve 2021 yılı kesin mizanlarının karşılaştırılması neticesinde, 2021 yılı içinde 258 hesabının borcuna 87.644.492,87 TL, alacağına ise 170.249.123,36 TL kayıt yapıldığı görülmüştür. Ancak geçici kabulleri yapılarak tamamlanan yatırım harcamalarına ilişkin toplam 170.249.123,36 TL’nin 258 hesabından çıkarılırken ilgili maddi duran varlık hesaplarına değil 630 Giderler Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

258 hesabından çıkarılarak 630 hesabına kaydedilen tutarlar ise daha sonra başka yevmiye kayıtları ile 600 Gelirler Hesabı Karşılığında 251 Yeraltı ve yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesabı’na kaydedilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında söz konusu hatalı uygulamaya kullanılan yazılımın neden olduğunu belirtmiş olup 2022 yılında İç İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçileceği ve hatalı uygulamanın sona ereceği ifade edilmiştir.

Maddi duran varlık hesaplarına sonradan yapılan kayıt her ne kadar bilanço denkliğini sağlasa da birer faaliyet hesabı olan 600 Gelirler Hesabı ile 630 Giderler Hesabı’nın gerçekte olması gerekenden 170.249.123,36 TL daha yüksek görünmesine yol açmaktadır. Ayrıca yapılan işlem Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.”