TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan yangınlara karşı önlem çağrısı – D20Haber
24.09.2023, Pazar
20 °C / 35 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. YAŞAM
  4. /
  5. SİVİL TOPLUM
  6. /
  7. TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan yangınlara karşı...

TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan yangınlara karşı önlem çağrısı

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 9 Ağustos 2023 Çarşamba - 14:22Güncelleme: 9 Ağustos 2023 Çarşamba - 14:22
TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan yangınlara karşı önlem çağrısı

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, yangınlara karşı alınacak önlemlerde iş birliği önerdi, konutların bulunduğu alanlarda sanayi tesisleri ve imalethanelere ruhsat verilmemesini istedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, maddi kayıplara, ölümlere ve yaralanmalara yol açan yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda açıklamada bulundu.

Sarıca, yangının ortaya çıkmasını yüzde 100 engellemenin mümkün olmadığını, ancak gerekli önlemlerin alınması durumunda yangını başlarken söndürmenin, yayılmasını önlemenin ve etkilerinin en aza indirilebileceğini söyledi.

Yangın güvenliğinin şehir plancılığı, mimarlık ve mühendislik başta olmak üzere birçok meslek disiplinini içinde ortak çalışmayı içerdiğine işaret eden Sarıca, endüstriyel yangın güvenliğinde tesislerin tehlike sınıfına göre değerlendirilmesi, önlemlerin de bu doğrultuda alınması gerektiğini belirtti.

Çalışmayan yangın algılama, söndürme sistemlerinin ve uygun olmayan yapısal önlemlerin yangın esnasında işe yaramayacağı gibi çok daha vahim sonuçlara sebebiyet vereceğini dile getiren Sarıca, şu önerilerde bulundu:

●Yangınlar sadece tesisler için değil, çevreleri için de risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, sanayi tesisleri ve imalathane türü işletmeler toplu yaşam ve iskân alanlarının dışına çekilmeli, mahalle araları ve konutların olduğu alanlarda sanayi işletme ruhsatları verilmemelidir.

●Kurulacak endüstriyel tesisin projelendirilmesi aşamasında yerleşim yerlerine mesafesi, tesise ulaşım yolları, oluşabilecek yangının çevreye yayılma ihtimalleri göz önüne alınmalı, acil durum ekiplerinin tesise ulaşma süreleri hesaplanmalıdır.

●Yangın güvenlik önlemleri aktif ve pasif önlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Aktif önlemler yangın esnasında devreye girerek yangını kontrol altına alan veya söndüren, yangın dumanını kontrollü bir biçimde yapı dışına gönderen sistemlerdir.

●Tesise ait projelerin, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı incelenmeli, hesaplamaların ve tasarım kriterlerinin işletmenin kullanım amacına uygunluğu kontrol edilmelidir.

●Tesise ait söndürme sistemi seçimi ve yangın tesisatı projeleri, yapının mimari boyutlarına, konumuna ve kullanım amacına uygun olarak yetkili makine mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Ruhsatlandırma sırasında ve sonrasında yangın algılama, uyarı, söndürme ve basınçlandırma sisteminin projeye uygunluğu, söndürme sistemini oluşturan; su deposu, yangın pompaları, kolektörler, sabit boru tesisatları, vanalar, kolon hatları, yangın dolapları, hidrantlar, kuru ve /veya sulu sprinkler sistemi, kuru, köpüklü veya sulu yangın söndürme tüpleri, basınçlandırma sistem ve ekipmanlarının çalışır durumda olduğu yapılacak periyodik kontrollerle takip edilmeli, sorgulanmalıdır.

●Endüstriyel tesislerde faaliyet alanına göre yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve oksitleyici birçok kimyasal madde bulunabilmektedir. Tesiste depolanan madde, depolama şekli ve depo büyüklüğü ise yangın yükünü ve yangının yayılma hızını değiştirebilmektedir. Bu durumlar yangın öncesi ve sonrası tedbirler için göz önünde bulundurulmalıdır.

●Yangın uyarı ve algılama sistemleri mutlaka tesis edilmeli ve diğer güvenlik sistemleri ile entegrasyonları sağlanmalıdır.

●Yapı, yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idaresince ve yapı denetim kuruluşunca da yetkin elemanlar tarafından kontrol edilmelidir.

●Mutlak suretle acil durum tatbikatları içerisinde yangın ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır.

●Yangın söndürme sistemlerinin bakım ve kontrolleri eksiksiz yapılmalıdır.

●İtfaiye teşkilatları, meslek odaları, sanayi bölge müdürlükleri ve İş Teftiş Kurulu arasında yapılacak işbirliği protokolleri ile kamusal denetim sağlanmalı ve nihai çözümlere yönelik adım atılmalıdır.