29.10.2020, Perşembe
15 °C / 20 °C Denizli Hava Durumu

İlhan: İdarenin yasa koyucu yerine geçmesi kanuna aykırıdır

Haber Merkezi - 9 Ekim 2020 Cuma - 15:08 İlhan: İdarenin yasa koyucu yerine geçmesi kanuna aykırıdır

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, bu hafta sonunda yapılması gereken genel kurulun İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ertelenmesini “İdarenin yasa koyucu yerine geçip işlem ihdas etmesi de hukuki güvenilirlik ve kanunilik ilkesine aykırıdır” sözleriyle eleştirdi.

A- A+

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, düzenlediği basın toplantısında, genel kurulun 3-4 Ekim’de, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10-11 Ekim’de yapılması kararı alındığını, yer olarak da coronavirüs önlemlerine uygun olacak şekilde baroya ait otoparkın seçildiğini anımsattı.

İçişleri Bakanlığının 2.10.2020 tarihli “Koronavirüs Ek Tedbirler” konulu yazısına istinaden Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 2.10.2020 tarihinden itibaren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının genel kurullarının 1.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine ilişkin süreci de tüm detaylarıyla anlatan İlhan, şöyle devam etti:

“Sürecin tamamı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na, TC Anayasa’nın 135. Maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na açıkça aykırıdır. İdarenin yasa koyucu yerine geçip işlem ihdas etmesi de hukuki güvenilirlik ve kanunilik ilkesine aykırıdır. Aynı zamanda bu konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yine ilimiz Sanayi Odası seçimlerine yönelik içtihat niteliğindeki kararı göz ardı edilerek, verilen karar YSK’nın kendisiyle çelişmesine neden olmuştur.

Bu şartlarda, kanuna aykırı ve hukuk normlarını çiğneyen bu karar, her ne kadar başta biz hukukçuları ve tüm kamuoyunu rahatsız etmekte ise de mevcut hukuki durumu ve itirazı kabil olmayan YSK kararını hukukçu kimliğimiz ile toplumun her aşamada örnek alıp, yardım talep ettiği kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan baromuzun geçmişten gelen ve geleceğe taşımaktan onur duyduğumuz, hukuka saygılı ve ilkeli duruşu nedeniyle uygulamak zorunda olduğumuzu, ilçe seçim kurulu tarafından hakim gözetimi ve memur görevlendirmesi yapılmayacağından, genel kurulun icrasının mümkün olmadığı, aksi bir uygulamanın yanlışa yanlışla cevap vermek anlamı taşıyarak kamuoyunda da olumsuz bir intiba uyandıracağı aşikardır.

Tüm bu nedenlerle, İl Hıfzıssıhha Kurulun 02.10.2020 tarihli ve Merkezefendi 2 nolu İlçe Seçim Kurulu’ nun 7.10.2020 tarihli kararlarında Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurulunun 2.12.2020 tarihinden sonrasına ertelendiği,10-11 Ekim 2020 tarihinde yapılmasının hukuken mümkün olmadığı görülmüştür. Denizli Barosu Yönetim Kurulu 7.10.2020 tarihinde toplanarak, Genel Kurulun belirlenen tarihte yapılamayacağı yönünde oyçokluğuyla karar almıştır.

08.10. 2020 tarihinde Merkezefendi 2 nolu İlçe Seçim Kurulu’ nun 07.10.2020 tarihli Denizli Barosu seçimlerinin yapılma imkanının olmadığı içerikli 07.10.2020 tarihli ‘’E. 261300’’ sayılı yazısına karşın, baromuz tarafından TAM KANUNSUZLUK iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir.”