08.02.2023, Çarşamba
-3 °C / 5 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. YAŞAM
  4. /
  5. SİVİL TOPLUM
  6. /
  7. Avdan Platformu: Verimli araziler kömür yatağı...

Avdan Platformu: Verimli araziler kömür yatağı oldu, su kaynakları zarar gördü

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:37Güncelleme: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:42
Avdan Platformu: Verimli araziler kömür yatağı oldu, su kaynakları zarar gördü

Denizli’nin Tavas ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı acele kamulaştırma kararıyla açık kömür işletmeciliğine başlanmasına ilişkin açıklama yapan Avdan Platformu, verimli arazilerin kömür yatağı haline geldiğini ve su kaynaklarının zarar gördüğünü belirtti.

İlçeye bağlı Avdan Mahallesi’nde termik santral kurulması planına karşı gelen tepkiler üzerine geri adım atılmış, acele kamulaştırmayla mahallede açık kömür işletmeciliğine geçilmesine karar verilmişti.

“SU KAYNAKLARI ZARAR GÖRDÜ”

Avdan Platformu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, açık kömür işletmeciliğinin doğa tahribatına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, “13 Ocak 2022 tarihinde verilen Acele Kamulaştırma Kararı ile birlikte Avdan’da açık kömür madenciliği yapılmaya başlandı. Böylece Avdan artık eski Avdan değil. Verimli araziler sadece bir kömür yatağı haline geldi. Yüzlerce ağaç söküldü. Su kaynakları zarar gördü ve görmeye devam ediyor” denildi.

“TARIM FAALİYETİNDEN DAHA KARLI”

Kamulaştırma kararına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı kaydedildi. Dava sürecinin devam ettiği ifade edilirken, Cumhurbaşkanlığı yetkilendirmesiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı savunmada, açık kömür işletmeciliğinin ovada yapılacak tarım faaliyetinden daha çok karlı olacağı ve gelir sağlayacağı yönünde görüş belirttiğine yer verildi.

Avdan’da çıkarılacak kömürün rezerv ve kalite açısından düşük olduğunun öne sürüldüğü açıklamada şöyle denildi:

“1- 13/01/2022 düzenleme tarihli ve 14/01/2022 yürürlük tarihli aynı gün resmi gazetenin 31719 sayısında yayımlanan 5103 sayılı Acele Kamulaştırmaya dair Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Avdan Köylüleri adına toplu olarak Danıştay 6.Daire Başkanlığında 2022/994E. sayılı dava 11/02/2022 tarihinde yürütmenin durdurulması istemli olarak açılmıştır.

2- Söz konusu davada davacıların ayrı ayrı dava açması gerektiği gerekçesiyle ilk etapda ret kararı verilmiş ve bunun üzerine 11/05/2022 tarihinde 38 adet davacı adına ayrı ayrı derdest olarak görülmekte olan yürütmenin durdurulması istemli ve duruşma yapılması talepli dava tekrar ikame edilmiştir.

3- Bunun üzerine Danıştay 6.Daire Başkanlığında 26/05/2022 tarihinde yürütmenin durdurulması istemimizin değerlendirilmesi için davalı cumhurbaşkanlığına 15 günlük savunma süresi verilmiştir.

4- Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanlığının yetkilendirmesiyle 23/06/2022 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından savunma dilekçesi ibraz edilmiş ve dilekçe içeriğinde özetle yapılacak madencilik faaliyetinin ovada yapılacak tarım faaliyetinden daha çok karlı olacağı ve gelir sağlayacağı iddia edilmiştir.

5- 28/09/2022 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye müdahil olabilme hakkını kullanabilmesi için davanın ihbarı gerektiğine karar verilmiş ve davaya ilgili şirket de eklenmiştir.

6- 17/10/2022 tarihinde Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müdahillik dilekçesi sunularak ülkenin enerji açığını kapatmak için yapılan faaliyetin tarımsal faaliyetten çok daha önemli olduğu, ilgili maden sahası için ÇED gerekli değildir raporu aldıklarını, yılda 1.5milyon ton kömür çıkartacaklarını ve bunda kamu yararı bulunduğunu iddia etmiştir.

7- 23/12/2022 tarihinde Danıştay 6.Dairesi tarafından yeniden ara karar kurulmuş ve davalı idarelerden Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden;

Haberin DevamıReklam

I-Davaya konu acele kamulaştırma kararından önce, davaya konu taşınmazlar yönünden ayrıca bir kamulaştırma kararı alınıp alınmadığının sorulmasına, varsa onaylı suretinin istenilmesine,

II-Davaya konu taşınmazların bulunduğu alanda, 13.01.2022 tarihli davaya konu acele kamulaştırma kararından sonra, 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi uyarınca kadastro yenilemesi yapıldığı, yenilemenin 08.09.2022 tarihinde tapu kayıtlarına tescil edildiği, yenileme sonrasında davaya konu parsellerin sayı numaralarının ve alan büyüklüklerinin değiştiği anlaşılmakta olup, bu yenilemenin alanda yürütülecek projeyi etkileyip etkilemediğinin, güncelleme sonrasında acele kamulaştırmaya ve dayanak projeye ilişkin herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının, yeni parsel büyüklüklerine göre kamulaştırma sınır haritasında değişiklik yapılıp yapılmadığının sorulmasına, değişiklik yapıldı ise, kadastro güncellemesi sonrasındaki yeni parsel numaralarına göre davaya konu taşınmazların yerinin renkli kalemle işaretlenerek gösterildiği proje ve kamulaştırma sınır haritasının istenilmesine,

III-5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca tarım dışı kullanım için ilgili Bakanlık/Valilik tarafından verilmesi gereken izne ilişkin belgelerin istenilmesine, (dosya kapsamında mevcut olan 24.01.2022 tarihli E-78671328 sayılı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Valiliği’ne yazılan yazının cevabı olan belge)

Denizli Valiliği’nden uyuşmazlığa konu alana ilişkin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca tarım dışı kullanım için ilgili Bakanlık/Valilik tarafından verilmesi gereken izne ilişkin belgelerin istenilmesine, (24.01.2022 tarihli E-78671328 sayılı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Valiliği’ne yazılan yazının cevabı olan belge)

Denizli Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nden uyuşmazlığa konu taşınmazları kapsayan alanda sit alanı olup olmadığı, sit alanı var ise türü ve derecesi sorularak buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesine,

Denizli İl Tarım Müdürlüğü’nden uyuşmazlığa konu taşınmazların zeytinlik sahada kalıp kalmadığı sorularak buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verilmiştir.

8- Ara karar uyarınca; Denizli Valiliğinden 30/12/2022 tarihli cevabında özel çevre koruma bölgesi, tescilli taşınmaz tabiat varlığı veya doğal sit alanı olmadığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden de kamulaştırılan alanda tescilli taşınmaz tabiat varlığı veya doğal sit alanı olmadığı, MAPEG tarafıdan dava konusu cumhurbaşkanı kararından önce başkaca kamulaştırma işlemi yapılmadığı, parsel değişimleri neticesinde kamulaştırılan alan sınırlarının değişmediği, 5403 sayılı Toprak koruma kanunu) kanunun 13. Maddesi uyarınca 24/01/2022 tarihinde kamulaştırılan alanların tarım dışı kullanımı için izin istenildiği ancak bu yazıya valilik tarafından cevap verilmediği, belirtilmiştir.

Denizli Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ve Denizli İl Tarım Müdürlüğü’nden ve Denizli Valiliğinden (24.01.2022 tarihli E-78671328 sayılı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Valiliği’ne yazılan yazının cevabı olan belgeye ilişkin ara karar cevapları henüz sunulmamıştır.”