10.08.2022, Çarşamba
23 °C / 33 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. SAĞLIK
  4. /
  5. SAĞLIK
  6. /
  7. Hekimler talep etti, karşılanmazsa eyleme geçecekler

Hekimler talep etti, karşılanmazsa eyleme geçecekler

Haber Merkezi - 24 Ocak 2022 Pazartesi - 17:06 Hekimler talep etti, karşılanmazsa eyleme geçecekler

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof Dr Rıza Hakan Erbay, basın açıklamasıyla hekimlerin taleplerini dile getirdi, düzenlemeyle ilgili meclise bir tasarı getirilmemesi durumunda önce 1 gün uyarı görevinde olacaklarını, gerekirse de uyarı görevinin süresiz hale gelebileceğini bildirdi.

A- A+

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof Dr Rıza Hakan Erbay, Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu, Denizli Aile Hekimleri Derneği (DAHED) Başkanı Bilge Karaomca Ök, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Erkan Kaygın ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından Selçuk Gökmen ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

“Emeğimizin görülmesini, hakkımızı istiyoruz” başlıklı basın bildirisini okuyan Denizli Tabip Odası Başkanı Erbay, sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte halkın sağlık hakkının, sağlık emekçilerinin de çalışma özlük haklarının gerilediğini ifade etti.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN OLUMSUZLUKLARIYLA ÇALIŞIYORUZ”

“Sağlık sisteminin değişmesiyle halkımız nitelikli sağlık hakkına ulaşırken sorunlar yaşamakta, sistemden doğan sorunlar nedeniyle iş yükü artmakta olan hekimler, sağlık çalışanları sistemin olumsuzlukları ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar” diyen Erbay, şöyle devam etti:

“Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası için ivedilikle bir karar alınmasını bekliyoruz. Hekimler, sağlık çalışanları şiddet ile karşı karşıya kalırken yetersiz istihdamın ve yoğun sağlık talebinin karşısında fiziken ve ruhen tükenmektedirler. Birçok hekim, sağlık çalışanı bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir. Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE HALKIN TALEPLERİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ”

Yoğun emeğin karşılığında hekimler ve sağlık çalışanlarının insanca yaşanabilecek temel ücrete erişemediğini söyleyen Erbay, “Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade etmek istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunu pandemi sürecinde yakıcı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Halkın sağlık hakkı mutlaka öncelenmelidir. Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrılamaz” dedi.

Haberin DevamıReklam

“MÜCADELE PROGRAMI BAŞLATIYORUZ”

Sağlık emek meslek örgütleri olarak bir mücadele programı başlattıklarını kaydeden Erbay, “Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratmayan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir yasa tasarısın ivedilikle meclisimize getirilmesini bekliyoruz. Tasarının mecliste getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı görevinde olacağımızı ve gerekirse de süresiz olarak göreve hazır bulunduğumuzu buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TALEPLER

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof Dr Rıza Hakan Erbay, taleplerini de şöyle açıkladı:

•Ek göstergelerin 3600 den 7200 e kadar kademeli olarak yükseltilmesini,

•Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncenlendiği 1. Basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması ve ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini

•Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdamla OECD ortalamasına çıkarılmasını,

• Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılmasını,

•Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanmasını,

• Üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörlerle ücret skalasının belirlenmesi,

•Sağlık hizmetlerinde katkı, katılım payı, reçete ücreti gibi adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesini,

•Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmasını,

•Etkin, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması ve güvenli işyerleri planlanmasını,

•Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesini

•Sağlık hizmetlerinin bilime dayalı devam ettirilmesini istiyoruz.