TMMOB’dan Şemikler imar planı değişikliğine itiraz – D20Haber
12.07.2024, Cuma
23 °C / 39 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. TMMOB’dan Şemikler imar planı değişikliğine itiraz

TMMOB’dan Şemikler imar planı değişikliğine itiraz

A- A+
Veli Yunus Ünal / D20HABER
Yayınlanma: 11 Temmuz 2024 Perşembe - 14:33Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe - 14:41
TMMOB’dan Şemikler imar planı değişikliğine itiraz

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, özelleştirme kapsamına alınarak hazırlanan imar planıyla spor ve hizmet alanı olmaktan çıkarılıp, içindeki 500 dolayında yetişmiş çam ağacının da kesilerek “ticaret ve konut alanı”na dönüştürülmesi girişimi kamuoyunda büyük tepki çekti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Denizli İl Koordinasyon Kurulu da (İKK), plan değişikliğine itirazda bulundu.

• TIKLAYIN | Spor alanı ve çamlarla kaplı arsada imar planı değişikliği

TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Öztürk imzasıyla Denizli Büyükşehir ve Merkezefendi belediyelerine verilen itiraz dilekçesinde, Şemikler Mahallesi’nde bulunan 791 ada 1 nolu parselin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2011 tarihli kararı ile 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Spor Alanı” olarak planlandığı, aynı parselin 20.11.2018 tarih ve 1078 sayılı kararla 1/25.000 ölçekli nazım imar planında da “Spor Alanı” olarak belirlendiği anımsatıldı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Sümer Holding AŞ’ye ait parsel için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanıp, 24.05.2024 tarih ve 8530 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri yapıldığı, parselin spor alanından “ticaret+konut alanı, trafo alanı, park ve yeşil alan”a dönüştürülerek askıya çıkarıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“YAPI YOĞUNLUĞU ARTIYOR, EMSAL TEŞKİL EDER”

“Mevcut halinde ada bazında emsalin 1.00 olduğu görülürken, yapılan plan değişiklikleri neticesinde 1 no.lu parsel için E:1.50 olarak düzenlenerek emsal artışı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu tür bir emsal artırımına gitmek ada bazında diğer parseller içinde örnek teşkil edecek olup, şehircilik planlama esaslarına aykırılık teşkil etmektedir.

DÜZENLEME YÖNETMELİĞE AYKIRIDIR”

İmar planı değişikliği plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.

Plan değişikliğine konu 791 ada 1 parsel mevcut imar planlarında spor alanı olarak planlı bulunmakla iken, onaylanan plan değişikliği ile yukarıda belirtilen 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olacak şekilde mevcut imar planlarının sosyal ve teknik altyapı dengesini bozarak, mevcut imar planlarında kişi başına düşen açık ve yeşil alan (spor alanı) miktarını azaltmaktadır. Onaylanan plan değişiklikleri bu haliyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine açıkça aykırıdır.

Haberin DevamıReklam
“PLANLAMA VE KAMU YARARINA UYMUYOR”

Bu alanlardan kamu elinde bulunan (mülkiyeti özelleştirme kapsamında dahi olsa) alanların sadece ekonomiye katkı sağlanması amacıyla plan değişikliğine konu edilerek, konut, ticaret vb. plan kararı getirilerek satışa konu edinilmesi şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır.

Aynı zamanda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde mevcut imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde ise böyle bir değişiklik yapılabilmesi için yönetmelik hükümlerine göre değiştirilen sosyal ve teknik altyapı alanına eş değer bir alan ayrılması zorunludur. Onaylanan imar planı değişikliklerinde mevcut imar planından kaldırılan spor alanına eş değer bir spor alanı veya başkaca bir açık yeşil alan ayrılmamıştır. Bu haliyle de bahse konu imar planı değişiklikleri İmar mevzuatına açıkça aykırılık içermektedir.

Konut büyüklüğü 120 m² ve 2023 yılı Merkezefendi İlçesi hane halkı büyüklüğü 3,01 kişi olarak ele alındığında, plan değişikliğine göre alana getirilen ek nüfus yaklaşık 191 kişi olmaktadır. Bu şekilde yapılacak plan değişiklikleri ile mevcut sosyal ve teknik altyapı dengesi bozulacak, sosyal altyapı alanlarında kişi başına düşen donatı miktarı azalacaktır. Bu nedenle plan açıklama raporunda belirtilen açıklama şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından kabul edilebilir değildir.

Söz konusu plan değişikliklerinin yukarıda bahsedilen gerekçeler nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına açıkça aykırı olduğu görülmekte olup, 24.05.2024 tarihli ve 8530 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olan Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, 791 ada 1 no.lu parsel ile ilgili 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım imar Planı Değişiklikleri ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğine itiraz eder, itiraz gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.”