PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan’a yargı yolu açıldı – D20Haber
24.07.2024, Çarşamba
25 °C / 39 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan’a yargı yolu...

PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan’a yargı yolu açıldı

A- A+
Engin ÜNAL / D20HABER
Yayınlanma: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:53Güncelleme: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:53
PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan’a yargı yolu açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Ahmet Kutluhan hakkında, PAÜ Genel Sekreteri Tamer Ceylan’ı göreve iade işleminde “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla yargılama yapılmasının yolu açıldı. Bu konudaki karar Ankara 9. İdare Mahkemesince verildi.

İlk kez eski Rektör Hüseyin Bağ döneminde PAÜ Genel Sekreterliğine atanan, ancak yine Bağ tarafından eşinin İslami İlimler Enstitüsü sekreterliğine atanmasıyla ilgili işlemi basına sızdırdığı gerekçesiyle görevden Tamer Ceylan, yargı kararıyla görevine dönse de tekrar tekrar görevden alındı. Bağ dönemiyle başlayan görevden almalar, daha sonra rektörlüğe atanan Ahmet Kutluhan döneminde de devam etti.

YÖK’ÜN YARGILAMA İZNİ VERMEMESİ ÜZERİNE DAVA AÇILDI

Açtığı yürütmeyi durdurma davaları sonucu 4 kez görevine iade edilen Ceylan’ın hukuki mücadelesi de sürüyor. Kutluhan’ın “kamu görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle yapılan başvuru Cumhuriyet savcılığınca görevsizlik kararı verilmesi üzerine YÖK’e taşındı. YÖK de “yapılacak işlem olmadığı” gerekçesiyle yargılama talebine olumlu yanıt vermedi. Bunun üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açıldı.

MAHKEME “GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA EMARELERİ VAR” DEDİ

Mahkemenin Esas No: 2022/1050, Karar No: 2023/304 sayılı kararında, Rektör Kutluhan’ın yürütmeyi durdurmaya ilişkin yargı kararlarını uygulamayarak (şeklen uygulayarak) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “görevi kötüye kullanma” suçunu işlediğine dair ciddi emareler bulunduğunun daha önce verilen yargı kararlarının gerekçeleriyle sabit olduğu, bu nedenle 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamındaki ceza soruşturması açılması yönünde işlemler tesis edilmesi gerektiği, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ahmet Kutluhan hakkında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği belirtildi.

Mahkemenin bu kararıyla ilgili Kutluhan’ın Danıştay’a itiraz hakkı bulunuyor.

ÇAPAR: İSTİFA ETMELİDİR

Ceylan’ın avukatı Bayram Can Çapar, davayla ilgili açıklamasında, söz konusu kararla Kutluhan’ın görevini kötüye kullandığının mahkeme kararıyla sabit hale geldiğini söyledi. Çapar, “İşlenen suçlar nedeniyle ceza yargılaması yapılacaktır. Suçu işlediği sabit olan Rektör Ahmet Kutluhan, kendine yakışanı yapıp onuruyla istifa etmelidir” dedi.

CEYLAN’IN GÖREVE İADE VE ALINMALARI

Eski rektör Hüseyin Bağ, eşinin İslami İlimler Enstitüsü Sekreterliğine atanmasıyla ilgili haberlerin basına sızmasından sorumlu tuttuğu Ceylan’ı görevden almış, Buldan Meslek Yüksekokuluna koordinatör olarak atamış ve hakkında soruşturma açmıştı.

Ceylan, uygulamanın iptali için açtığı dava lehine sonuçlansa da görevine dönemedi ve bu kez Arkeoloji Enstitüsü Sekreterliğine atandı.

Ceylan, bunun üzerine PAÜ Rektörlüğünün 16/04/2018 tarih ve E.26874 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açtı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, dava konusu işlemi 25/03/2021 tarih ve E:2020/1573, K:20121/619 sayılı kararı ile iptal etti.

Üniversite Yönetim Kurulunun 18/06/2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik kadrosuna atanmasından kısa bir süre sonra Ceylan, bir kez daha görevden alınıp 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlik bünyesinde “koordinatör” olarak görevlendirildi.

Ceylan, bunun üzerine 23/06/2021 tarih ve 66648 sayılı işlemin iptali için bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 2021/277 sayılı kararıyla bir defa daha yürütmeyi durdurdu. Ceylan, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Ancak, kararın tebliğinden iki saat sonra henüz koltuğuna bile oturmadan Rektör Ahmet Kutluhan’ın yeni bir görevlendirme yazısıyla, bu kez İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezine (İLTAM) koordinatör olarak atandı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 2021/400 sayılı yürütmeyi durdurma kararıyla bir kez daha göreve iade edilen Ceylan, Şubat-2022’den bu yana PAÜ Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.