23.03.2023, Perşembe
10 °C / 17 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Pamukkale Belediyesinin borçlanma limitini aştığı belirlendi

Pamukkale Belediyesinin borçlanma limitini aştığı belirlendi

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:43Güncelleme: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:01
Pamukkale Belediyesinin borçlanma limitini aştığı belirlendi

Pamukkale Belediyesinde, Sayıştay tarafından gerçekleştirilen denetimde, 2021 yılında borçlanma limitinin 36 milyon 35 bin 186 lira aşıldığı belirlendi.

Sayıştay denetçileri tarafından, Pamukkale Belediyesinde 2021 yılı dönemine ilişkin yapılan incelemelerin ardından rapor hazırlandı. Raporun “Borçlanma Limitinin Aşılması” başlıklı bölümünde, Pamukkale Belediyesinin borçlanma sınırı olan 236 milyon 533 bin 106 lirayı geçtiği belirtildi.

MEVZUATIN ÜZERİNDE BORÇLANMA

İdarenin mevzuatta belirlenen sınırların üstünde borçlandığının görüldüğüne dikkat çekilen raporda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Borçlanma” başlıklı 68’inci maddesine göre, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı ifade edildi.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, belediyenin finans sektöründen (banka gibi) temin ettiği borçlar yanında, faaliyetleri dolayısıyla oluşan piyasa borçları, personel borçları, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış vergi ve sosyal güvenlik borçlarının da borç stokuna dahil edilmesi gerektiği vurgulanan raporda şöyle denildi:

“Sayılan kalemlerin toplanması suretiyle hesaplanan borç stoku, belediyenin kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarını geçiyorsa, belediyeler borçlanamayacaktır.

Haberin DevamıReklam

Pamukkale Belediyesinin 2020 yılı sonu itibariyle kesinleşen bütçe geliri olan 216.784.076,99 TL’ye, % 9,11’lik yeniden değerleme oranı uygulandığında borçlanma sınırı, 2021 yılı için 236.533.106,00 TL olmaktadır. Kurumun borç stok miktarı, aşağıdaki tabloda detayları gösterildiği üzere, 2021 yılında toplam 272.568.292,94 TL’dir. Bu durumda belediye, borçlanma limitini 36.035.186,90 TL aşmıştır.”

PAMUKKALE BELEDİYESİNİN BORÇLANMA CEVABI

Raporda, Pamukkale Belediyesinin borçlanmaya ilişkin “İlçe nüfusunda yıllar itibariyle yaşanan artış, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sınırlarının genişlemesi ve üst yapı çalışmalarının yoğun olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle borçlanmak zorunda kaldığını ve gerekli borçlanma izinlerinin usulüne uygun olarak alındığını ayrıca sürdürülebilir bir borçlanma limitinde kalabilmek için bulgu doğrultusunda iş ve işlemler yapılarak borç stok durumunun yasal sınırın altında kalmasının sağlanacağını ifade etmiştir” cevabına da yer verildi.

“YENİ BORÇLANMAYA GİTMEMELİ” UYARISI

Borçlanmayla ilgili olarak Sayıştay raporunda “Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde, İdarenin borçlanma limitini yasal düzenlemelere uygun olarak belirlemesi ve borç stok durumu yasal sınırın altına çekilmeden yeni borçlanmaya gitmemesi gerekmektedir” uyarısına da yer verildi.