Mimarlar Odası, Kent Müzesi’ne katkılarının unutulmamasını istedi – D20Haber
16.04.2024, Salı
14 °C / 31 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Mimarlar Odası, Kent Müzesi’ne katkılarının unutulmamasını...

Mimarlar Odası, Kent Müzesi’ne katkılarının unutulmamasını istedi

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 22 Mart 2024 Cuma - 14:43Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma - 15:31
Mimarlar Odası, Kent Müzesi’ne katkılarının unutulmamasını istedi

Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Kent Müzesi olarak açılan taş atölyelerin korunmasında verdikleri çabayı anımsatarak, bu konudaki katkılarının yok sayılmamasını istedi.

Mimarlar Odası Denizli Şubesinin açıklamasında, taş atölyeler ile ilgili hukuki süreç özetlenerek şöyle denildi:

“Denizli, Kent Müzesine kavuştu. Mutluluğunuzu, mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Ancak ‘Kent Müzesi’ oluncaya kadar yaşanan süreci sizlerle paylaşmak istiyor ve bu süreçte Mimarlar Odasının baş aktör olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Mimarlar Odasının çabaları ve katkıları yok sayılmamalıdır. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada kentimiz adına kültürel, doğal ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak, korunması adına aynı hassasiyet ve kararlılıkla hareket edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

2009 yılında açılan Hükümet Konağı yarışmasında birinci seçilen ve onaylanan mimari projenin vaziyet planına göre, yeni yapılacak müze binası eski taş binaların uzantısı olarak planlanmış, eski taş binalar ile birlikte kurgulanan sınırları, yüksekliği ve yaklaşık olarak alanı tanımlanmıştır.

Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.07.2010-126 toplantı tarihi ve 22.07.2010-3039 no.lu kararında, kurulun 29.06.2010 tarih ve 2966 sayılı kararı gereği yerinde yapılan inceleme sonucunda ‘kayıtlı taşınmaz üzerindeki Endüstri Meslek Lisesi binalarının tescil değerlendirilmesine ilişkin, kurulun 30.07.2010 tarih ve 2771 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeni Hükümet Konağı Uygulama Projesinin vaziyet planındaki şekliyle Endüstri Meslek Lisesi binalarının korunmasına karar verildi’ denilmiştir. (Kurul sonrasında hem Odamızın talebini reddetmiş, hem de bu binalara cılız koruma sağlayan 22.07.2010 gün ve 3039 sayılı kendi kararını iptal etmiştir.)

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığına 03.12.2013’te 2013/197 sayılı yazımızda; 230-367 ada, 152 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz üzerindeki Endüstri Meslek Lisesi binalarına ait Taş Atölye yapılarının tescillenmesi hakkında o dönemde bildirimde bulunduk.

Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye yapılarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tecsil edilmesi talebiyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuş ancak 06.12.2013 tarihli kararla talebimiz reddedilmiştir.

10.12.2013 tarihinde “Taş Atölye Binaları Neden Korunmalıdır?”konulu basın açıklaması gerçekleştirdik.

Yıkımın yolunu açan 06.12.2013 tarih ve 2216 sayılı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının öncelik ve ivedilikle yürütmenin durdurulması ve iptali için 31.01.2014’te Odamız hukuk birimince Denizli İdare Mahkemesine dava açılmıştır.

6 Şubat 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Kültür Bakanlığına karşı açılan yargı mücadelesi 20 ay sürmüştür. 2 kez keşif yapılmıştır. 5 kez yürütmeyi durdurma verilmiştir. 2 ayrı bilirkişi raporu düzenlenmiştir.

30.04.2015 tarihli bilirkişi raporunda; “…kültür varlığı niteliği taşıdığı ve Endüstri Meslek Lisesi binalarının korunması gerektiği kanaatine varılmıştır’ denilmiştir.

İdari Mahkeme Atölye Binalarının yıkımının durdurulması için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yargı sürecinde atölye binaları için 22.05.2014 Perşembe günü İdari Mahkeme tarafından belirlenen bilirkişilerin yerinde inceleme yapması söz konusu olmuştur. Denizli İdare mahkemesi tarafından, 18.09.2015 tarihinde 2015/786 karar no ile temyiz yolu açık olmak üzere Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölyeleri’nin tescili ve korunması gerektiği yönünde oy birliği ile karar açıklanmıştır.

Kültür Bakanlığı, mahkemenin Taş Atölyelerin korunması kararı için temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurmuş, Danıştay 14. Dairesinin 2019 yılında verdiği nihai kararla hukuki süreç tamamlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında 10 Şubat 2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile Taş Atölye binalarının Kent Müzesi olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.

13 Mart 2024 tarihinde ise restorasyonu tamamlanan Taş Atölye Binaları “Denizli Kent Müzesi” olarak kentliyle buluşarak ziyarete açılmıştır.”