04.10.2022, Salı
16 °C / 25 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. JMO Denizli Şubesi: Fay Yasası acilen...

JMO Denizli Şubesi: Fay Yasası acilen çıkarılmalı

Haber Merkezi - 16 Ağustos 2022 Salı - 17:41 JMO Denizli Şubesi: Fay Yasası acilen çıkarılmalı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Denizli Şubesinden yapılan açıklamada, fay zonları üzerinde yapılaşmanın önlenmesi için daha fazla gecikmeden “Fay Yasası”nın çıkarılması istendi.

A- A+

JMO Denizli Şubesi, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 7.6 büyüklüğündeki depremin Kocaeli, Sakarya, Düzce, İstanbul, Yalova ve Bolu’da resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişinin yaşamını yitirmesine, yaklaşık 50 bin kişinin yaralanmasına, 375 bin konut ve işyerinin yıkılması veya hasar görmesine neden olduğu anımsatıldı.

Yaşanan büyük felaketin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen ülkemizde yeterli önlemlerin alınmadığını dikkat çekilen açıklamada; Denizli, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Tokat, Aksaray, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Hakkari ve Osmaniye ile 110 ilçe, 500’ü aşkın mahalle veya köy yerleşim yeri, çok sayıda baraj, gölet, atık barajı ve kritik sanayi tesislerinin doğrudan fay zonları veya hatlarının üzerine ya da çok yakınına inşa edildiği dile getirildi.

Yaşanan her depremde sarsılan, zemine batan yapıların yanı sıra fay zonları üstüne oturan yüzlerce yapının yıkıldığına, hasar gördüğü, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilerek, şu önerilerde bulunuldu:

●Halkın can ve mal güvenliği hiçe sayılarak fay zonlarının sakınım bandı içine onlarca bina ve bina türü yapıya her gün yapı ruhsatı verilmesi uygulamasına derhal son verilmeli, bu konuyu düzenleyen “Fay Yasası” acilen çıkarılmalıdır.

Haberin DevamıReklam

●8 Temmuz 2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 2022-2030 (TARAP)” önemli olmakla birlikte, hazırlanan planın bundan önce hazırlanan strateji ve eylem planı ile raporların akıbetine uğramaması ve yaşama geçirilebilmesi için eylemliliklerden sorumlu kurumlar bilgilendirilmeli, gerekli finansal kaynaklar yaratılmalı, sürekli izleme, kontrol ve denetim mekanizmaları oluşturularak eylemliliklerin hayata geçirilip geçirilmediğine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

●Deprem, sel, taşkın, heyelan gibi doğa kaynaklı her bir afet tehlikesi için tekil veya çoklu tehlike haritaları üretilerek mekânsal planlama sürecine entegre edilmesi sağlanmalı, fay zonları üzerinde yapılacak paleosismolojik araştırmalar sonucu belirlenen sakınım bantları ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan havza plan ve raporlarında belirtilen “Taşkın Tehlike Haritaları”ndaki riskli alanlar imar planlarına işlenmeli, bu alanlarda bina ve bina türü yapıların yapılmasına sınırlama getirecek düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.

●Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, ülkemizdeki tüm illerin 1/1000 ölçekli Jeolojik-Jeoteknik ve Mikro bölgeleme Etütleri hızla tamamlanmalı; bu etütlerin sonuçlarına göre bütünleşik afet master planları hazırlanarak afet güvenliğinin gerektirdiği imar plan revizyonları ve diğer risk azaltma önlemleri ile birlikte uygulanmalıdır.

●Beton lobileri tarafından kent yağması ve kentsel rantın dönüştürülmesinin aracı haline getirilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun, ülke insanımızı depremler başta olmak üzere afet tehlike ve risklerine karşı korunması sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.