03.02.2023, Cuma
0 °C / 6 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Dört tekerlekli motosikletlerin önüne de tescil...

Dört tekerlekli motosikletlerin önüne de tescil plakası takılacak

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:57Güncelleme: 29 Aralık 2022 Perşembe - 20:57
Dört tekerlekli motosikletlerin önüne de tescil plakası takılacak

1 Ocak 2020'den sonra üretilen dört tekerlekli motosikletlerin ön kısmına da 1 Ocak 2024'e kadar tescil plakası takılması zorunlu olacak.

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, “Özel Amaçlı Taşıt” tanımı içerisine, tekerlekli sandalye ile binilebilen (SH), römork karavan (SE), seyyar vinçler (SF), özel grup (SG) ve dolly (SJ) araçlar da eklendi.

Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgilerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Türkiye Noterler Birliğine ait Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek/tüzel kişilerle yapılacak paylaşımlarına esas olacak protokollerin uygulanmasına ilişkin teknik hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Türkiye Noterler Birliğince belirlenecek.

Tescili yapılan araçlara, sahiplerine ve sonradan araç üzerinde yapılan her türlü değişikliklere ilişkin bilgiler tescile yetkili olanlar tarafından elektronik ortamda kaydedilecek.

İlk tescili yapılacak olan veya daha önce tescilli iken müsadere ve tasfiye gibi nedenlerle kaydı daimi olarak kapatıldıktan sonra yetkili kurum veya kuruluşlarca satışı yapılan araçların alıcısı adına tescili yapılmadan, trafikten çekme veya hurda işlemi yapılmayacak.

Tescil işlemleri sonrasında araç tescil belgeleri ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından düzenlenecek ve araç tescil belgesine ilişkin değerli kağıt bedeli ilgilisinden tahsil edilecek.

SATIŞ VEYA DEVİR İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARIN NOTERLER TARAFINDAN TESCİLİ

Haciz, müsadere, el koyma, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satışa ilişkin bilgileri elektronik ortamda ARTES’e; bunun mümkün olmaması halinde ise satış yazısı üç iş günü içerisinde yazılı olarak Türkiye Noterler Birliğine gönderilecek. Gönderilen bilgiler Türkiye Noterler Birliği tarafından ARTES’e kaydedilecek.

Haberin DevamıReklam

Alıcılar herhangi bir noterden bir ay içerisinde adlarına araç tescil belgesi almak zorunda olacak. Alıcıların araç tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde, bu araçlar alıcıları adına Türkiye Noterler Birliği tarafından aracın resen tescil edildiğine dair şerh verilmek suretiyle tescil edilecek.

GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ VE GEÇİCİ PLAKALARIN VERİLME VE KULLANMA ESASLARI

Bir yerden diğer bir yere götürülme, üst yapı tadilatı ve seri tadilat yapılması, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilen araçlara, geçici belgenin cinsine uygun harcın yatırılmış olması şartıyla ve ilgili maddelerindeki usul ve esaslara uygun olarak geçici trafik belgesi verilecek.

Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarının başka araçta veya belirlenen niteliklere aykırı olarak kullanılması, geçici trafik belgesi ve geçici plaka alınan aracın belirlenen süre dışında sürülmesi veya şartlara aykırı taşımacılık yapıldığının tespiti halinde, belge ve plakalar geri alınarak araç trafikten men edilecek.

Askeri kullanıma yönelik olarak imal, ithal veya ihraç edilecek olan ve tip onayı bulunmayan lastik tekerlekli araçların prototip yol testi izin işlemleri ile bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar Savunma Sanayii Başkanlığınca belirlenecek.

DÖRT TEKERLİ MOTOSİKLETLERİN ÖN VE ARKASINA PLAKA TAKILACAK

Tescil plakaları, yük motosikletleri ile İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 1 Ocak 2020’den sonra üretilen dört tekerlekli motosikletler (L6-L7) ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte iki adet takılacak.

Bu motosikletlerin ikinci tescil plakalarının 1 Ocak 2024’e kadar takılması gerekecek.