08.12.2022, Perşembe
6 °C / 15 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Denizlispor eski Başkanı Çetin’in otel imar...

Denizlispor eski Başkanı Çetin’in otel imar planı değişikliği iptal edildi

Engin ÜNAL / D20HABER - 8 Haziran 2022 Çarşamba - 15:57 Denizlispor eski Başkanı Çetin’in otel imar planı değişikliği iptal edildi

Denizlispor Kulübü eski Başkanı Ali Çetin’in 5 kat ruhsatlı bölgede 10 katlı otel yapma hayali mahkeme kararıyla suya düştü. Denizli İdare Mahkemesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin söz konusu bölgeyle ilgili imar planı değişikliği kararlarını iptal etti.

A- A+

Çetin İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine ait, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi 7959 ada 1 parselde kayıtlı 9 bin 779 m²’lik arsanın imar durumu Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1/5.000 ölçekli plan değişikliği kararıyla “ticaret + konut alanı”ndan “turizm + ticaret + konut” alanına dönüştürülmüş, 17.2.2020 tarihli kararla da 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği yapılarak aynı parselin yapı izni 5 kattan 10 kata çıkarılmıştı.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi de, çevresinde 2, 4 ve 5 katlı yapıların yoğunluklu olduğu bölgede Söz konusu kat artışının plan bütünlüğünde aykırılık oluşturacağını ve bölgenin genel silueti açısından olumsuz bir görüntü yaratacağını savunarak, Denizli İdare Mahkemesine dava açmış, bunun sonucunda da yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

MİMARLAR ODASI: 50 METRELİK KULE SLİÜETİ BOZACAK

Devam eden yargı süreciyle ilgili son duruşma yapıldı. Davada, Mimarlar Odası Denizli Şubesi, 1/5.0000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğunu, imar planlarında turizm alanının ada veya parsel bazında yapılamayacağını, davaya konu alanda 50 metrelik bir otel kulesi yapımının yolunun açıldığını, çevredeki en yüksek yapının 18 metre olduğunu, davaya konu alanda 50 metrelik kulenin yapı kentsel siluetini bozacağını, davaya konu alanın doğusunda inşa edilecek okulun da doğrudan etkileneceğini ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı davranıldığını ileri sürülerek iptal talebinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi ise, Planlı Alanlar imar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin g bendinde “ticaret alanlarında iş merkezleri yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri yapılabilir” denildiğini, “ticaret alanlarında” da “konaklama tesisi (turizm)” yapılabildiğini, söz konusu satış ihalesine turizm yatırımcılarının da dahil olmasında herhangi bir engel bulunmamakla birlikte bir kamu zararı oluşması söz konusu olmadığını, otel kullanım kararıyla kalıcı nüfus yaratılmadığını ve otel müşterilerinin yerleşik nüfusa dahil edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etti.

ÇETİN’DEN İDDİALAR ASILSIZ SAVUNMASI

Haberin DevamıReklam

Çetin İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketinin avukatı da, “Taşınmaz yüksekliğinin 10 kat olması silüeti bozduğu iddiası asılsız olduğunu, dava konusu alanın etrafında geniş arazi bulunduğunu, plan değişikliğinde kamu yararı olduğunu, dava konusu işlemin usulüne uygun tesis edildiğini, davanın reddi gerektiği” savundu.

MAHKEME PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDETTİ

Savunmaların alınmasının ardından Denizli İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Denizli Şubesince açılan plan değişikliği iptali davasını karara bağladı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararda şöyle denildi:

“Uyuşmazlığa konu imar planı değişiklikleri ile getirilen fonksiyon değişikliğinin tek ada tek parselde yapılan ve genel plan kararlarından bağımsız noktasal bir değişiklik olduğu, bölgedeki genel alan kullanım kararının ‘konut alanı’ olduğu (bölgede 4-5 katlı konut alanlarının ve donatı alanlarının bulunduğu), fiili durumda bölgedeki yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı, plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozduğu, ‘parsel sahibinin parselin konumu ve büyüklüğü nedeniyle parselde turizm yatırımı yapmak istemesi’ gerekçeleriyle plan değişikliği yapılmasında kamu yararının, teknik ve nesnel gerekçelerin bulunmadığı, parsel sahibinin turizm tesisi yapmak üzere plan değişikliği talep dikkate alındığında, dava konusu parselde otel yapılacağı ve ilgili plan notu gereği otelin 10 katlı yapılacağı, uyuşmazlığa konu imar planı değişikliği ile eklenen “turizm” fonksiyonunun ve yapılaşma koşullarının bölgenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliğine uygun olmadığı, bina yüksekliğinin yakın çevresinin siluetini olumsuz etkileyeceği, anılan nedenlerden dolayı imar planı değişikliğini zorunlu kılan nedenlerin bulunmadığı, plan değişikliği ile ‘ticaret- konut alanı’ karma kullanımına eklenen turizm fonksiyonunun bölge ve çevresi için uygunluğuna ve gerekliliğine ilişkin analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı görüldüğünden, uyuşmazlığa konu imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, kamu yararı ve hizmet gereklerine, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığından, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2020 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile bu işleme dayanak Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarih ve 566 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”