Çamlık’taki rantlı arsanın imar planı değişikliği yargıdan döndü – D20Haber
12.07.2024, Cuma
23 °C / 39 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Çamlık’taki rantlı arsanın imar planı değişikliği...

Çamlık’taki rantlı arsanın imar planı değişikliği yargıdan döndü

A- A+
Yaşar TOK / D20HABER
Yayınlanma: 21 Haziran 2024 Cuma - 07:52Güncelleme: 21 Haziran 2024 Cuma - 07:58
Çamlık’taki rantlı arsanın imar planı değişikliği yargıdan döndü

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki rant dönük imar planı düzenlemesi mahkemeden döndü. Denizli İdare Mahkemesinde açılan davada verilen ret kararı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildi. Şimdi gözler CHP’li Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesine (DBB) çevrildi. AK Partili Başkan Osman Zolan dönemine ait plan değişikliğiyle ilgili Danıştay nezdinde itirazda bulunulup bulunulmayacağı merakla bekleniyor.

DBB Meclisinin 15 Mart 2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile Kınıklı Mahallesi 7969 ada ve 2 nolu parseldeki arsa ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kabul edildi. Söz konusu arsanın kentin en değerli bölgesinde, Çamlık Bulvarı’na cepheli yerde bulunması nedeniyle imar planı değişikliğinin ranta dönük olduğu iddia edildi.

SU DEPOSU SAHASI TİCARİ ALANA DÖNÜŞTÜRÜLEN ARSAYA EMSAL GÖSTERİLDİ

Halen o bölgede açık otopark gibi kullanılan arsanın imar planı değişikliğiyle “ticari alan”a dönüştürülmesi, buraya emsal olarak da yine Çamlık Bulvarı’na cepheli olan ve içinde su deposu da yer alan yeşil alan gösterildi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DAVA AÇILDI

DBB Meclisinin imar planı değişikliğine karşı çıkan B.T., İ.A.P, G.T., M.A.A ve H.A.M. ile Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından Denizli İdare Mahkemesine dava açıldı. Bilirkişi raporu ve yerinde keşfin ardından mahkeme, 12/05/2023 tarih ve esas no 2021/1441, karar no 2023/1089 sayılı kararıyla “plan değişikliğinde kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

İSTİNAF, YEREL MAHKEME KARARINI İPTAL ETTİ

Haberin DevamıReklam
Bunun üzerine yapılan itirazla dava İzmir Bölge İdare Mahkemesine taşındı. Üçüncü İdari Dava Dairesinin esas no: 2023/1953, karar no: 2024/789 sayılı kararı ile Denizli İdare Mahkemesinin kararı iptal edildi. Kararda şöyle denildi:

“Dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ilişkin olarak kendi kademelerinin gerektirdiği özelliklere ve yapılış amacına uygun içerikte ve ölçeklerine göre ayrı ayrı plan açıklama raporu hazırlanması gerekirken, farklı ölçekli planlara ilişkin tek bir plan açıklama raporu hazırlanarak plan değişikliklerinin yürürlüğe konulmasında imar mevzuatına uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne, Denizli İdare Mahkemesi’nin 12/05/2023 günlü, E:2021/1441, K:2023/1089 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemlerin iptaline Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.”

GÖZLER ÇAVUŞOĞLU YÖNETİMİNE ÇEVRİLDİ

İstinaf Mahkemesinin bu kararının ardından gözler CHP’li Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Çavuşoğlu’nun, AK Partili selefi Osman Zolan dönemine ait olan ve iptal edilen imar planı değişikliğiyle ilgili mahkeme kararını Danıştay’a taşıyıp taşımayacağı merakla bekleniyor.

ZEYBEKCİ DÖNEMİNDEKİ FORUM ÇAMLIK’LA İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞİ ANIMSATTI

Söz konusu imar planı değişikliği, Nihat Zeybekci’nin Denizli Belediye Başkanı olduğu dönemde Forum Çamlık’ın yapıldığı alandaki imar planı uygulamasını anımsattı. Planlamada yeşil alan olarak görülen yerin satılarak yapılaşmaya açılması üzerine dava açılmış, mahkeme kararı üzerine Çamlık Nikah Sarayı yıkılarak bulunduğu alan “emsal” olarak yeşim alan gösterilmişti.