Avdan Platformu: Danıştay kararına rağmen hukuksuzluk devam ediyor – D20Haber
04.03.2024, Pazartesi
6 °C / 18 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. GÜNDEM
  4. /
  5. Avdan Platformu: Danıştay kararına rağmen hukuksuzluk...

Avdan Platformu: Danıştay kararına rağmen hukuksuzluk devam ediyor

A- A+
D20HABER
Yayınlanma: 29 Eylül 2023 Cuma - 13:51Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma - 13:51
Avdan Platformu: Danıştay kararına rağmen hukuksuzluk devam ediyor

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’ndeki açık kömür işletmeciliğine yönelik tepkiler devam ediyor. Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen faaliyetini sürdürmesine tepki gösteren Avdan Platformu bileşenleri, basın açıklamasıyla bölgede hukuksuzluğun devam ettiğini bildirdi. Konuyla ilgili bir de imza kampanyası başlatıldı.

Avdan Platformu bileşenleri Denizli Barosu, Denizli Tabip Odası, Denizli Ziraat Odası, TMMOB İKK, Büyük Menderes İnisiyatifi, Avdan Mahalle Muhtarlığı ve DOÇEV adına hazırlanan ortak açıklamayı, platformun dönem sözcüsü ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk okudu. Açıklamada şöyle denildi:

“Avdan köylülerine ait taşınmazlar, maden üretimi amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 13.01.2022 tarih ve 5103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırılmış, bu karar 14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ilişkin olarak, kararın davaya konu taşınmazlar yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) karşı davalar açılmış olup, Danıştay 6. Dairesinin 2022/3218 E. Sayılı dosyasında 15/03/2022 tarihli ara kararı ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, açılan davalarda ara kararlar ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu kararlar Cumhurbaşkanlığına, MAPEG’e ve müdahil şirket Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye tebliğ edilmiştir.

Ancak karar halen uygulanmamakta, davalı şirket köylülere ait taşınmazlarda hukuksuz bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Şirket, tarafına tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararlarını açıkça yok saymakta olup, söz konusu taşınmazlara geri dönüşü olmayacak zarar vermekte ve fütursuzca tahrip etmektedir. Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması için gerekli adımların atılmadığı sürece, şirket bu hukuksuzluğa her gün göz göre göre devam edecektir.

Danıştayın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının uygulanmadığı her saniye hukuk garabeti yaşanmakta, tüm Avdan köyü sakinlerinin mülkiyet hakkına tecavüz edilmekte, ilgili madencilik şirketi tarafından zeytinlikler kesilerek doğa katliamı yapılmakta ve bölgemizin, dolayısıyla ülkemizin güzide tarım arazileri ile su kaynakları madencilik faaliyeti adı altında kirletilerek geri dönülemez şekilde yok edilmektedir.

Danıştay’ın işbu kararının uygulanmaması:

1.Öncelikle Anayasa’nın 138. maddesinde açıkça belirtilen “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmüne,

2.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK)“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” hükmünü haiz 28. maddesine,

3.Yine Anayasa’nın, devletin üç sacayağından olan yargı etkisine ilişkin olan 9. maddesine, temel hak ve hürriyetlere yönelik genel sınırlama sebeplerini düzenleyen 13. maddesine, mülkiyet hakkının sınırlanmasına ilişkin olan 35. maddesine ve kamulaştırmada kamu yararının gerekliliğine ilişkin 46. maddesine ve ilgili kanunlara açıkça aykırıdır.

Buna istinaden; Avdan Köyünün acele kamulaştırılmasına ilişkin davada Danıştay tarafından verilen ve uygulanması elzem olan yürütmeyi durdurma kararlarının vakit kaybedilmeden uygulanması için gerekli işlemler yapılmalı ve Danıştay kararının uygulanması sağlanmalıdır.”

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Öte yandan, basın açıklamasının ardından Avdan’daki açık kömür işletmeciliği faaliyetinin durdurulmasına ilişkin bir de imza kampanyası açıldı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Candoğan Parkı önünde kurulan stantta bugün ve yarın imza verilebilecek.