20.01.2021, Çarşamba
-3 °C / 6 °C Denizli Hava Durumu

PAÜ’nün döner sermaye zararı 65.5 milyon lira

Haber Merkezi - 29 Eylül 2019 Pazar - 15:05 PAÜ’nün döner sermaye zararı 65.5 milyon lira

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Döner Sermaye İşletmesinin 2018 yılı zararı 65 milyon 509 bin lira olarak açıklandı. Sağlıktan spora, tasarımdan eğitime kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmenin bu denli zarar etmesi şaşkınlık yarattı.

A- A+

Sayıştay denetçilerinin PAÜ Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili gerçekleştirdiği denetleme bir rapor haline getirildi. Raporda, işletmenin döner sermaye kapsamına giren faaliyetli gerçekleştirmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “döner Sermaye” başlıklı 58’inci maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasına göre 1994 yılında kurulduğu anımsatıldı.

Daha sonra işletmenin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “kuruluş” başlıklı ikinci maddesine istinaden yürürlüğe konulan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2000 yılında yeniden yapılandırıldığı bilgisine yer verilen raporda, kamu idaresine ilişkin mevzuat ve görevler sıralandı.

İŞLETME FAALİYET ALANINA GİREN İŞ VE HİZMETLER

PAÜ Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şöyle:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, ayrıca kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Güzel Sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar ve restorasyon faaliyetlerinde bulunmak, eğitim ve benzeri programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesislerinde önceden açılmış olan eczaneleri işletmek ve sağlık birimleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek.

d) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek.

e) Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve eğitim programları düzenlemek.

f) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, eğitim programları, yarışmalar, antrenörlük programları düzenlemek, organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.

g) Sosyal bilimlerle ilgili, fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, seminer, kongre, konferans, iş organizasyonu, hukuk danışmanlığı, hukuki görüş, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem ve sosyal bilimlerle ilgili diğer eğitim programları, iş ve hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili yayınlar yapmak.

h) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanlarıyla ilgili mal ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle pazarlamak ve satmak.

ı) Eğitim bilimleriyle ilgili her türlü fizibilite etüdü, proje değerlendirme-geliştirme, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, seminer, kongre, konferans, kurs, iş organizasyonu düzenlemek, eğitim bilimleriyle ilgili diğer eğitim programları, iş ve hizmetleri yapmak, ilgili yayınlar yapmak.

İŞLETMENİN TEŞKİLAT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI

Raporda, işletme yönetimi ve teşkilatıyla ilgili de “Yönetim kurulu (üniversite yönetim kurulu), yürütme kurulu, üst yönetici (rektör), işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, mutemetler, memurlar ve işçilerden oluşmaktadır. İşletme bünyesinde 19 birim faaliyet göstermektedir. Kurumun saymanlık hizmetleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı tarafından yürütülmektedir” denildi.

PAÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde, memur statüsünde 1 tabip, 57 hemşire, 8 ebe, 13 sağlık memuru, 18 sağlık teknikeri, 2 laborant, 3 tekniker, 3 teknisyen ve 1 hizmetlinin, sözleşmeli personel statüsünde 2 hemşire (4/b) ve 977 işçinin olarak görev yaptığı belirtildi.

İŞLETMENİN MALİ YAPISI

İşletmenin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile ilişkisi bulunduğu kaydedilen raporda, mali yapıya ilişkin şu saptamalara yer verildi:

“İşletmenin gelir bütçesi, mal ve hizmet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ve diğer gelirlerden; gider bütçesi ise personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ve ek ödemeden oluşmaktadır.

2018 mali yılı işletme bütçesinde gelir ve gider kalemlerinin toplamı, birbirine eşit olup, 292 milyon 562 bin 320 TL’dir. 2018 yılı bilançosunda İşletmenin sermayesi, 1 milyon 769 bin 292 TL, toplam aktif büyüklüğü ise 45 milyon 425 bin 535 TL olarak yer almaktadır. Döner sermaye gelir toplamı 251 milyon 387 bin 698 TL, gider toplamı 316 milyon 897 bin 129 TL olup; 2018 yılı sonu itibariyle 65 milyon 509 bin 430 TL zarar gerçekleşmiştir.”