01.07.2022, Cuma
20 °C / 36 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. EKONOMİ
  4. /
  5. EKONOMİ
  6. /
  7. GEKA turizme 35 milyon liralık destek...

GEKA turizme 35 milyon liralık destek sağlayacak

Haber Merkezi - 10 Eylül 2020 Perşembe - 11:40 GEKA turizme 35 milyon liralık destek sağlayacak

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli, Aydın ve Muğla’da turizmin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili teklif çağrısını ilan etti. GEKA, söz konusu programla üç ildeki turizm yatırımlarına 35 milyon lira destek sağlayacak.

A- A+

GEKA, “Alternatif Turizm Altyapısı”, “Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm” ile “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” ana başlıklarından oluşan 2020 yılı proje teklif çağrısını ilan etti.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile odalar, borsalar ve benzeri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru yapabileceği “Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı”nın toplam bütçesi 15 milyon lira olarak belirlendi.

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında uygun projelere asgari 50 bin, azami 1 milyon lira destek sağlanacak. Aynı zamanda uygulanacak projelerle alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, bu alanlarda alternatif turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi hedeflendi.

KOBİ statüsündeki işletmelerin başvuru yapabileceği “Alternatif Turizm Mali Destek Programı”nda ise, bölgenin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasını sağlayacak uygun projelere toplam 10 milyon lira kaynak aktarılacak.

Haberin DevamıReklam

Spor, macera ve doğa turizminin yanı sıra termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel ögelerin turizme entegre edilmesi bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu programda söz konusu hedef ve önceliklere uygun projeler için asgari 50 bin, azami 500 bin TL kaynak sağlanacak.

Toplam 10 milyon lira bütçeli “Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile de üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi ile markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin artırılması temel öncelikler arasında yer alıyor. Söz konusu program kapsamında da uygun projelere asgari 50 bin, azami ise 500 bin lira destek verilecek.

“2020 Yılı Mali Destek Programları” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı GEKA’nın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilecek

Proje tekliflerinin 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00’e kadar Ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS; https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp ) üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Sistemden alınacak taahhütnamenin ise 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18.00’den önce matbu olarak sunulması gerektiği belirtildi.