07.03.2021, Pazar
7 °C / 14 °C Denizli Hava Durumu

GEKA’dan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Haber Merkezi - 12 Şubat 2021 Cuma - 13:25 GEKA’dan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli, Aydın ve Muğla illerinde sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nı (SOGEP) uygulayacak.

A- A+

GEKA, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların gidermesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçların karşılanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimcilik, yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi ile bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla bu yıl Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nı uygulayacak.

HER İLDEN 4 PROJE BAKANLIĞA SUNULACAK

Kriterlere uygun başarılı proje fikirleri GEKA koordinasyonunda başvuru yapan kuruluşla birlikte geliştirilecek. Yapılacak son değerlendirmenin ardından her ilden 4 adet proje, GEKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak. Programa, kar amacı güden işletmeler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK

İstihdam edilebilirliği artırmak önceliği doğrultusunda, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, genç istihdamını artırmaya ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projelere öncelik verilecek.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROJELERİ

Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik önceliği kapsamında ise, sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren aracı kurumların işleteceği ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projelerde sosyal girişimcilik ve yenilikçilik önceliği kapsamında değerlendirilecek.

SOSYAL YARDIM ALAN KESİMLERE YÖNELİK PROJE

Sosyal içerme önceliği kapsamında da sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine ve dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler öncelikli olacak.

SOSYAL BİR SORUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER

Sosyal sorumluluk önceliği programı ise, kar amacı güden kuruluşlarını kapsayacak ve proje, sosyal bir sorunun çözümüne yönelik faaliyetleri içerecek. Ayrıca bu öncelik kapsamında projenin bölge öncelikleriyle kar amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya hizmet etmesi, program öncelik alanlarına veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.

İki aşamalı yürütülecek başvuru aşamasında öncelikle en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar, Ajansın geka.gov.tr web sitesinde yer alan SOGEP Proje Öneri Formunun doldurularak [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor.

2019 VE 2020’DE 6.4 MİLYON TL DESTEK

Öte yandan, GEKA’nın 2019 ve 2020 yıllarında yürüttüğü program kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’dan 6 proje başarılı bulunarak uygulama aşamasına geçti. Söz konusu 6 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 6 milyon 435 bin TL destek almaya hak kazandı.