28.02.2021, Pazar
1 °C / 12 °C Denizli Hava Durumu

Denizli’de “özel şartnameli” icradan fabrika satış ihalesi

Haber Merkezi - 24 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:36 Denizli’de “özel şartnameli” icradan fabrika satış ihalesi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Shamrock Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait “tekstil,baskı ve boya faaliyetlerinde bulunulan fabrika, üzerinde bulunduğu 30 bin 990 metrekarelik parsel ile birlikte icradan satışa çıkarıldı. Satışla ilgili şartnameye “ihaleye gireceklerin sanayici vasfına sahip olması ve OSB’den katılım belgesi alması” şeklinde bir madde konulması dikkati çekti.

A- A+

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 111 ada, 5 nolu parselde bulunan Shamrock Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait 30 bin 990 metrekarelik fabrika ve müştemilatı, icra yoluyla satışa çıkarılrı. Denizli 1. İcra Dairesince yapılacak satış 30 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Merkezefendi Belediyesinin Adalet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki mezat salonunda yapılacak satışın başlama saati 12.00 olarak açıklandı. İlk satışın gerçekleşmemesi durumunda ikincisi 26 Ekim Pazartesi günü aynı yer ve saatte olacak.

TAŞINMAZLA İLGİLİ DEĞER BELİRLEMESİ

Satışa çıkarılan taşınmazın arsa değeri 9 milyon 297 bin lira, fabrika binalarının toplam değeri ise 19 milyon 336 bin 200 lira olarak belirlendi. Yapıların yıpranma oranı 45 olarak belirlenip, 8 milyon 701 bin 290 lira değer biçildi. Böylece yapıların değeri 10 milyon 634 bin 910 liraya düşerken, arsa payının da eklenmesiyle toplam değer 19 milyon 931 bin lira olarak açıklandı. Satışla ilgili KDV Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca muafiyet uygulanacağı da öğrenildi.

SATIŞLA İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR

Bu arada, söz konusu satışın ilanında özel şartlara da yer verildi. “Organize Sanayi Bölgesinin tabi olduğu mevzuatlara, parsel sahibi katılımcılar ve satış ihalesi sonucu taşınmazı alan firmada uymak zorundadır” denilen şartlardan bazıları şöyle:

-Katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

-Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

-Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan 111 ada, 5 no’lu 30.990 m²’lik parselde “Tekstil, Baskı- Boya” faaliyetlerinde bulunulmasından bahisle, OSB Kanunu’nun 18/3. maddesinin “Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz” şerhi ile 18/9. maddesindeki OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur şerhi konulur.

İHALEYE KATILIM BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Satış ilanında en dikkat çeken madde ise, “ihaleye gireceklerin katılım belgesi alması” şartı. O bölümde “Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan taşınmazın ihalesine katılacak olanlardan sanayici vasfına sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından, şatış ilan ve şartnamesinde ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi alıcıların Denizli Organize Sanayi Bölgesine (Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne) müracaatla alacakları ‘ihaleye katılım belgesi/formu’nu ihaleden önce icra müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekir. Söz konusu ihaleye katılım belgesi/formunu ibraz edemeyenlerin ihaleye katılamayacakları ihtar olunur” deniliyor.

Hukukçular, bunun “icradan yapılacak satışa kimlerin katılacağının önceden bilinmesi” anlamına geleceğini, ayrıca sanayici olmayan ancak elindeki sermayeyle yatırım yapmak isteyenlerin bu satışa girmesinin önüne geçileceğini öne sürdü.