13.08.2022, Cumartesi
22 °C / 35 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. EĞİTİM
  4. /
  5. EĞİTİM
  6. /
  7. PAÜ kadrolaşma atamalarıyla “vekiller üniversitesi”ne dönüşüyor

PAÜ kadrolaşma atamalarıyla “vekiller üniversitesi”ne dönüşüyor

Engin ÜNAL / D20HABER - 29 Eylül 2021 Çarşamba - 11:17 PAÜ kadrolaşma atamalarıyla “vekiller üniversitesi”ne dönüşüyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), son dönemde vekil görevlendirmelerin arttığı bildirildi. PAÜ Genel Sekreteri ile iki yardımcısının ve üç daire başkanının vekil olarak görevlendirilmesi buna örnek gösterildi. Bu arada Sayıştay raporunda da “fakülte sekreterliklerinin sınavsız şube müdürlüğüne geçiş için atlama tahtası olarak kullanıldığı” belirtildi.

A- A+

PAÜ, hemen her dönem rektörlerin yaptığı atamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, Prof Dr. Ahmet Kutluhan’ın selefi Prof Dr Hüseyin Bağ, bir dönem çok sayıda fakültenin dekanlığını vekaleten üstlenmiş, Pamukkale Teknokent’e kendisini genel müdür olarak görevlendirmişti.

Eski rektör Bağ, ayrıca Bereketli İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlik yapan eşi Derya Bağ’ı önce İslami İlimler Enstitüsüne sekreter olarak atamış, tepkiler üzerine geri adım atmış, ancak 2019 yılında “eşe özel kadro” açıp sınav düzenlenmiş, tüm bunların ardından YÖK tarafından görevden alınmıştı.

VEKALET GÖREVLENDİRMELERE DEVAM

Ağustos-2020’de vekaleten, bu yılın başında da PAÜ Rektörlüğüne asaleten atanan Prof Dr Ahmet Kutluhan da “vekalet atama” yöntemini seçmiş görünüyor. Kadrolaşma iddialarının son dönemde sıkça gündeme geldiği PAÜ’de genel sekreter ve iki yardımcısı ile üç daire başkanının vekaleten görevlendirildiğine dikkat çekildi.

GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI VEKİL

Kutluhan, rektörlüğe atanmasının ardından geçen yıl eylül ayında PAÜ Genel Sekreterliğine Prof Dr Selçuk Burak Haşıloğlu’nu getirmişti. Ancak, Haşıloğlu geçen ay bu görevi bıraktı. Haşıloğlu’ndan boşalan genel sekreterliğe vekil olarak Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof Dr Mehmet Çiçek atandı.

PAÜ’de Genel Sekreter gibi, yardımcıları Dr öğretim Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı ve yine Dr Öğretim Üyesi Tolgahan Aydıner de “vekil” olarak görevlendirildi.

VEKİL DAİRE BAŞKANLARI

Vekil görevlendirmelerin daire başkanlıklarına da sıçradığı ortaya çıktı. İdari ve Mali İşler, Strateji Geliştirme, Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanlıklarının vekaleten yürütüldüğü kaydedildi.

Son görevlendirmelerle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Doç Dr Umut Uyar’ın İdari ve Mali İşler Daire Başkanvekili olduğu bildirildi.

Yine aynı fakültenin Dr Öğretim Üyesi Umut Tepekule ise, Strateji Geliştirme Daire Başkanvekilliğine atandığı öğrenildi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Öğretim Görevlisi Bülent Şahan’ın da Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanvekilliğine getirildiği belirtildi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan, Sayıştay’ın PAÜ ile ilgili denetim raporunda “sınavsız şube müdürlüğü” atamalarıyla ilgili ilginç bir detay dikkati çekti. Raporun “Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterliği Kadrolarının Görevde Yükselme Yönetmeliğine Tabi Şube Müdürlüğü Kadrosuna Sınavsız Atama Yapılması Amacıyla Kullanılması” başlıklı bölümünde, üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına; şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan enstitü sekreterliği, fakülte ve yüksekokul sekreterliği kadrolarından gerekli şartları taşımadığı halde görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atamalar yapıldığı vurgulandı.

Haberin DevamıReklam

TALEP DİLEKÇESİYLE 12 ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

Söz konusu uygulama ile 2010 yılından 2020 yılı ocak ayına kadar sekiz yüksekokul, iki enstitü ve iki fakülte sekreteri olmak üzere toplam 12 personelin “sınavsız, sadece talep dilekçesi” vererek şube müdürü kadrosuna atandığı vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

‘Örneğin 2020 yılında, daha önce bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve 2020 yılı ocak ayında yüksekokul sekreterliğine atanan üç personel, çok kısa bir süre bu görevde kaldıktan sonra aynı ay içinde şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Atama Esasları’nı belirleyen 52’nci maddesinin değişik a fıkrasında; genel sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır’ denilmektedir.

Madde hükmüne göre, müdürlerin üniversitelerde yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanacağı belirtilmiş olmakla birlikte, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından atanan fakülte sekreterlerinin üniversitelerdeki genel uygulama ile dilekçe vererek görevde yükselme sınavına girmeksizin şube müdürlüğüne atanmaları genel bir uygulamaya dönüşmüştür.

“TALEP, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL”

Bu yöntemle atama yapılmasının ilgili personelin isteği doğrultusunda yapıldığı ifade edilse de, bir personelin daha alt düzeyde bir kadroya atanmaya ilişkin bir talepte bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve aynı zamanda bu üst pozisyonlarda kısa süre görevde kalındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu kadroların sınava girmeksizin şube müdürü olabilmek için adeta birer atlama tahtası olarak kullanıldığı sonucuna varmak kolaylıkla mümkün görünmektedir.

Bunun yanı sıra, söz konusu istisna, bu tür atamalarda sadece sınav şartını ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde ataması yapılacak kişilerin 657 sayılı Kanun ve Yönetmelik’te belirlenen diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu yöntemle ataması yapılan kişilerden bazılarının, yönetmeliğin 6’ncı maddesinde ifade edilen ve şube müdürlüğü görevinden daha alt görev grubu içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını da taşımadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de söz konusu atama işlemlerinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi, eşitlik ve liyakat esaslarına aykırılık dolayısıyla çalışma barışını da olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir.”