17.10.2021, Pazar
11 °C / 23 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. EĞİTİM
  4. /
  5. EĞİTİM
  6. /
  7. Sayıştay ‘6 aydan fazlası’ yasaya aykırı’...

Sayıştay ‘6 aydan fazlası’ yasaya aykırı’ dese de PAÜ Rektörü ‘vekil dekanlar’dan vazgeçmiyor

Engin ÜNAL / D20HABER - 5 Ekim 2021 Salı - 10:40 Sayıştay ‘6 aydan fazlası’ yasaya aykırı’ dese de PAÜ Rektörü ‘vekil dekanlar’dan vazgeçmiyor

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) eski rektör Hüseyin Bağcı’nın başlattığı “vekil dekanlar” uygulaması, halefi Ahmet Kutluhan tarafından da sürdürülüyor. Bu konu Sayıştay raporuna “Üniversite bünyesinde bulunan bazı fakültelerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aykırı olarak dekanlık görevinin 6 aydan fazla süreyle vekaleten yürütüldüğü tespit edilmiştir” bulgusuyla yansıdı.

A- A+

Sayıştay’’ın PAÜ’deki uygulamalara ilişkin raporu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Rapordaki çarpıcı bulgulardan birisi de “vekil dekan” görevlendirmeleri oldu. Eski rektör Hüseyin Bağcı’nın başlattığı, yerine atanan Ahmet Kutluhan’ın da devam ettirdiği “vekiller ile yönetim” Sayıştay’ın 2020 raporunda çeşitli bölümlerde yer aldı.

YASA “OLMAZ” DİYOR, REKTÖR VAZGEÇMİYOR

Bunlardan birisi de fakülte dekanlıklarının vekaleten sürdürülmesiyle ilgili. Raporun “Dekanlık Görevlerinin Vekâleten Yürütülmesinde Mevzuatta Belirlenen Usule Uyulmaması”başlıklı bölümünde, “vekil dekanlık” uygulamasına dikkat çekildi. Raporda, “Üniversite bünyesinde bulunan bazı fakültelerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aykırı olarak dekanlık görevinin altı aydan fazla süreyle vekaleten yürütüldüğü tespit edilmiştir” denildi. Buna göre, PAÜ’de halen 4 fakültede vekil dekanların görevde olduğu belirlendi.

4 FAKÜLTEDE VEKİL DEKANLAR GÖREV YAPIYOR

PAÜ Rektörü Prof Dr Ahmet Kutluhan, Sayıştay bulgularıyla ilgili “bizden önceki dönem” savunmasını yapsa da “vekil dekan” uygulamasını devam ettirmesi bu açıklamanın gerçeklerin üzerini örtmeye yetmediğini ortaya çıkardı. PAÜ’de halen Hukuk Fakültesinde Prof Dr Naci Karkın’ın, İlahiyat Fakültesinde Prof Dr İbrahim Kısaç’ın, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Prof Dr Vesile Alkan’ın, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Prof. Dr. Ender Coşkun’un dekanlık görevlerini vekaleten sürdürdükleri PAÜ’nün resmi internet sitesindeki bilgilerde yer almakta.

SAYIŞTAY: DEKANLIK GÖREVİNİN ASALETEN YÜRÜTÜLMESİ ASILDIR

Konuyla ilgili “Mevzuat hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere, dekanlık görevinin asaleten yürütülmesi asıldır” vurgusu yapılan raporda, bu görevin hangi hallerde vekaleten yürütülebileceğinin ilgili kanun maddesinde belirtildiği, dekan görevinin başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birinin vekalet edebileceği, görevin vekaleten yürütülmesinin arızi durumlar için geçerli olduğu ve 6 aylık süre ile sınırlandırıldığı, söz konusu 6 aylık sürenin bir hak olmayıp, dolu olan dekanlık kadrolarına çeşitli nedenlerle vekâlet edilmesi durumunda belirlenen bir sınır olduğu kaydedildi.

Haberin DevamıReklam

“DEKANLARA GÖREVLERİNİ YAPMALARI İÇİN KANUNLA GÜVENCE VERİLMİŞTİR”

Dekanın; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden rektöre karşı birinci derecede sorumlu olduğu da anımsatılarak, “Dekanların söz konusu görevlerini güven içerisinde ve herhangi bir baskı altında kalmaksızın yapabilmeleri için kanunla kendilerine bir takım güvenceler verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

YÖK’E ATAMA YAZISI YAPILMASI UYARISI

Raporda, “2547 sayılı kanunun ‘Dekan’ başlıklı 16’ncı maddesinde, ‘Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır” denildiği de anımsatılarak, şu uyarı yapıldı:

“Gerek Üniversitenin asıl faaliyet alanı olan eğitim ve gerekse de idari işlemler açısından önemli bir yere sahip olan dekanlık görevinin vekâleten gördürülmesi ve bunun devamlılık arz etmesi hem mevzuata aykırılık teşkil etmekte hem de üniversitenin görevlerini sağlıklı birbiçimde yürütebilmesi açısından çeşitli riskler ortaya çıkma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenlerle, dekanlık görevinde vekaleten görevlendirmelerde 6 aylık sürenin aşılmaması, ilgili fakültede profesör öğretim üyesi bulunmaması vb. nedenlerle vekalet süresinin uzamasının çözümü için Yüksek Öğretim Kuruluna konunun yazılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

SAYIŞTAY RAPORUNDAKU BULGULARA “BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEM” DEMİŞTİ

PAÜ’de halef-selefin birbirini aratmayan uygulamalarıyla ilgili Sayıştay bulgularını D20HABER.COM; “PAÜ kadrolaşma atamalarıyla vekiller üniversitesine dönüşüyor”, “PAÜ’de ihalesiz işler yaptırıldığı belirlendi” ve “PAÜ İktisadi İşletmesi bir firmadan 850 bin liralık simit ve poğaça almış” başlıklı haberlerle kamuoyuna duyurmuş, Kutluhan bu haberler üzerine söz konusu bulguların kendilerinden önceki döneme ait olduğunu öne sürerek, soruşturma başlatıldığı açıklamasını yapmıştı.