28.02.2021, Pazar
1 °C / 12 °C Denizli Hava Durumu

Kamu çalışanlarına uzaktan ve dönüşümlü çalışma hakkı tanındı

Haber Merkezi - 26 Ağustos 2020 Çarşamba - 00:36 Kamu çalışanlarına uzaktan ve dönüşümlü çalışma hakkı tanındı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

A- A+

Resmi Gazete’nin son sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan ve dönüşümlü esnek çalışma hakkı tanındı. Genelge’de ayrıca şunlara yer verildi:

“-COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;

-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici;

-Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan;

-Taşra Teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı;

-Diğer kamu kurum ve kuruşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

-Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

-Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

-Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluğu açısından eşittir.

-Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

-İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.”