30.11.2020, Pazartesi
6 °C / 12 °C Denizli Hava Durumu

Valilik açık olacak iş yerleri ile yasak dışı olan görevlileri açıkladı

Haber Merkezi - 11 Nisan 2020 Cumartesi - 00:49 Valilik açık olacak iş yerleri ile yasak dışı olan görevlileri açıkladı

Denizli’de, coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonunda açık tutulacak iş yerleri ile yasaktan muaf tutulacak görevliler açıklandı.

A- A+

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağını açıklaması ve konuyla ilgili genelge yayımlamasının ardından İl Hıfzısıhha Meclisi, Denizli’deki uygulamayla ilgili kararlar aldı. Vali Hasan Karahan başkanlığındaki toplantıda alınan kararlar şöyle:

1)İçişleri Bakanlığının 09.04.2020 tarihli Sokağa Çıkma Yasağı konulu yazısına istinaden; İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile alınan son tedbirlerden olan, İlimizi de kapsayan şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararına ek olarak 10.04.2020 tarihi saat 24:00’den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.

a)Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar;
•Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
•Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
•Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
•Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
•Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
•Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
•PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
•Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

b)İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar;
•Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
•TBMM çalışanları,
•Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, Adli personel, askeri personel ile kamu personeli içinde özel görevlendirilmiş personeller,
•Acil çağrı merkezler çalışanları,
•Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
•Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
•Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
•Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
•Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
•PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
•Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde ve organize sanayi bölgesinde boya terbiye faaliyeti sebebi ile buhar kazanını söndürmesi için süre gerekenler ile boyanan ürünün kurutulması için süre gerektiren işlem yapan fabrikalar vb. faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu yerlerde çalışanlar,
•Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
•Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
•Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
•Fabrikalardaki güvenlik görevlileri,
•VEFA Destek Grubunda çalışan personel,
•Belediyelerde çöp ve temizlik işlerinde görevli araçlar ve personelleri,
•Bu yasak başlamadan önce gece vardiyasına başlayan personeller ile bu kişileri yasak başladıktan sonra işyerinden evlerine geri taşıyacak olan araçlar ve personelleri,
•Zorunlu durumlarda çalışmaya devam etmesi gereken tarım ve tütün işçileri,

2)Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olup, daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi gününden itibaren geçerli olmasına,

3)İl/İlçe Kaymakamlıklarımız tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ve ilave tedbirlerin ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.