14.07.2020, Salı
23 °C / 38 °C Denizli Hava Durumu

Denizli’de faaliyet gösteren 3 yapı denetim şirketine men cezası

Haber Merkezi - 1 Aralık 2019 Pazar - 11:15 Denizli’de faaliyet gösteren 3 yapı denetim şirketine men cezası

Denizli’de faaliyet gösteren üç yapı denetim şirketine, sorumluluklarında olan 4 inşaatı yasada öngörülen esaslara uygun denetlemedikleri gerekçesiyle denetim faaliyetleri bir yıl süreyle geçici olarak durduruldu.

A- A+

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odasına kayıtlı olarak faaliyet gösteren Yapı Denetim İkibin Ltd. Şti., Yapı Den Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Karden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, sorumluluklarındaki yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemedikleri gerekçesiyle, aynı yasanın 8. maddesi gereğince haklarında bir yıl süreyle geçici olarak men cezası verildi. Karar, Resmi Gazete’nin 1 Aralık 2019 tarih ve 30965 sayılı nüshasında yayımlandı.

İŞTE O KARARLAR

Denizli İli, Merkez İlçesi, 17İ-1 pafta, 1672 ada, 9 parsel üzerindeki 126141 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 10.12.2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 18788 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 223 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Denetim İkibin Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Yapı Denetim İkibin Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 26.11.2019 tarihli ve 278876 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 10388/9/1-1

Denizli İli, Merkez İlçesi, 18L-I pafta, 2363 ada, 9 parsel üzerindeki 149451 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 15.08.2008 tarihli ve 26968 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 18662 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 433 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Den Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Yapı Den Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 26.11.2019 tarihli ve 278881 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 10388/10/1-1

Denizli İli, Merkez İlçesi, 19K-III pafta, 132 ada, 10 parsel üzerindeki 209903 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 06.01.2010 tarihli ve 27454 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 23892 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 575 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karden Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Tunç Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Karden Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Tunç Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 26.11.2019 tarihli ve 278887 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 10388/11/1-1

Denizli İli, Merkez İlçesi, 17L-111 pafta, 3134 ada, 12 parsel üzerindeki 199341 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 06.01.2010 tarihli ve 27454 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 23892 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 575 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karden Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Tunç Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Karden Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Tunç Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 26.11.2019 tarihli ve 278891 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur. 10388/12/1-1