13.04.2021, Salı
6 °C / 21 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. DENİZLİ
  4. /
  5. KENT
  6. /
  7. 28 oda ve STK’dan ortak açıklama:...

28 oda ve STK’dan ortak açıklama: Kent müzesi projesi yeniden değerlendirilmeli

Haber Merkezi - 4 Mart 2021 Perşembe - 17:24 28 oda ve STK’dan ortak açıklama: Kent müzesi projesi yeniden değerlendirilmeli

Denizli’deki 28 oda ve sivil toplum kuruluşu (STK) ortak açıklamayla, kent müzelerinin bir ilin tanıtımına yardımcı olan, kent kimliği ve bilinci yerleştirmeye çalışan birer bellek mekânlar olduğunu belirterek, “Denizli Kent Müzesi Müzesi Projesi”nin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

A- A+

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı odalar ile kentte faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri bir araya gelerek, Kent Müzesi Projesi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda alınan kararlar, “Taş Atölyeler – Denizli Kent Müzesi Ortak Değerlendirme Raporu” başlığıyla kamuoyuna açıklandı.

Açıklamada, Denizli kent belleğinde çok önemli bir yere sahip eski Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye binalarının yıkımdan kurtarılması için Mimarlar Odası Denizli Şubesince, Denizli İdare Mahkemesine 2014 yılı ocak ayında yürütmenin durdurulması isteğiyle dava açıldığı, iki kez bilirkişi heyeti keşfi yapıldığı, yürütmenin durdurulması konusunda farklı tarihlerde beş ayrı karar alındığı, 18 Eylül 2015 tarihinde binaların tescili ve korunması yönünde mahkemece karar verildiği, Kültür Bakanlığının temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurduğu, Danıştay 14. Dairesinin 2019 yılında verdiği nihai kararla hukuki sürecin tamamlandığı anımsatıldı.

• Kent Müzesi için yeni protokol imzalandı

HUKUKİ MÜCADELE 5 YIL SÜRDÜ

Hukuki mücadeleyle taş binaların korunmasının sağlandığı, bu haliyle müze olarak kullanılmasının yolunun açıldığı, bey yıllık mücadelenin sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında 10 Şubat 2021 tarihinde iş birliği protokolü imzalandığı da kaydedildi.

“BÖLGE BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALI”

Taş Atölyelerin bulunduğu yerin yalnızca bir Kent Müzesi tasarımı veya tekil bina ölçeğinde düşünülmeyecek kadar değerli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Planlanan Kent Müzesi, ağırlıklı olarak turizme hizmet etmesi anlamında Bayramyeri, Kaleiçi, Haller Bölgesi aksına çok önemli bir katkı sağlayacaktır” denilerek, şu önerilerde bulunuldu:

1• Kent müzeleri bulundukları kentin geçmiş hafızasını toplayan, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, koruyan, ortak yaşam kültürünü güçlendiren, bu kültürü kentliler ve dışarıdan gelenlerle paylaşan ve kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan, kent kimliği ve bilinci yerleştirmeye çalışan birer bellek mekânlarıdır. Taş Atölyelerin korunarak Kent Müzesi olması, Denizli kenti için büyük bir kazanımdır. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kurumlara ve Denizli halkına teşekkür ederiz.

2• Günümüzde çağdaş müzeler, tek bir çatı altında sergiler, programlar, eğitim atölyeleri, kafe, satış yerleri ve farklı etkinlikler sunan “karma kullanım mekânları” içermektedir. Mekân olarak müze alanı, halkın bir araya geldiği buluşma mekânları haline gelmelidir. Hazırlanan Kent Müzesi projesi bu kapsamda yeniden değerlendirilmelidir.

3• Kent müzelerinin görevleri; kentin geçmiş ve bugününe ait orijinal materyallerin toplanması, korunarak geleceğe taşınması, halka sunma ve kent kimliğini güçlendirecek, kentin gelişimine katkı sunacak çalışmalara destek olmaktır. Denizli Kent Müzesi’nde sergilenecek kentimize özgü koleksiyonlar, doğa tarihi koleksiyonları ve envanter konusunda tüm kurumların ve halkın destekleri alınarak müzenin koleksiyon zenginliği sağlanmalıdır.

4• Arkeoloji müzelerinin ören yerleri veya yakınlarında olması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle Denizli Kent Müzesi’nin yer aldığı parsel içerisinde yapılması planlanan arkeoloji müzesinin yeri yeniden değerlendirilmedir. Arkeolojik kalıntılar açısından zengin bir kent olan Denizli’nin birden fazla arkeoloji müzesine ihtiyacı olduğu düşünülmelidir. Arkeoloji müzelerinin Laodikya ve Hierapolis antik kentlerinin yakınında yer alması; planlama, erişilebilirlik ve trafik yoğunluğu açısından yerinde bir karar olacaktır.

5• Denizli Kent Müzesi yakınındaki alanlarda, küçük sanat atölyeleri, kafeler ve dönüşen kentsel alanlara hizmet edecek gastronomi mekânları planlanmalıdır.
6• Denizli geleneksel ticari hayatının en canlı bölgesinin bir kent bütünlüğü ölçeğinde ele alınması, Denizli Kent Müzesi ihalesi kapsamında tüm alanın; peyzaj düzenlemesi, otopark, yürüyüş yolları ve çevre fonksiyonlarının tasarlanması, müze projesi yapımından sonraki etaplarda bu alanlarda gerekli revizyonların yapılması gereklidir.

7• Denizli Kent Müzesi’nin bir senaryosu olmalı ve bu müzede hangi eserlerle ne anlatılmak istendiği mutlaka belirlenmelidir.

8• Müze mekânını oluştururken müzenin kurumsal ve güvenilir bir yapıda olması insanlara güven verecektir. Bu güvenli yapı, koleksiyon oluşmasında ve envanter toplanmasında çok önemli bir unsur olacaktır. Müzelerde eserlere bağlı olarak çalışıldığı için sergilenecek eser zenginliği müze düzenlemesinde başarıyı getirecektir.

9• Müzelerde ekonomik boyutun çok önemli olması nedeniyle müze için kesin bir bütçe planlaması yapılmalıdır.

10• Müzelerde eser toplamak, sosyolojik ve aynı zamanda ekonomik bir iştir. Bu kapsamda eserlerin tarihçesini, kültürünü bilecek ve materyali tanıyacak kişiler tarafından bunların toplanması ve envanterleme çalışmasının yapılması gereklidir

Yukarıda belirtilen ortak değerlendirmeler çerçevesinde Denizli Kent Müzesi’nin yapımı, teşhir düzenlemesi ve envanter toplanması aşamalarında aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiriz.