21.01.2020, Salı
1 °C / 9 °C Denizli Hava Durumu

PAÜ’de Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Haber Merkezi - 15 Ağustos 2019 Perşembe - 10:33 PAÜ’de Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezle ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, üniversiteden çalışma yaşamına geçişlerinde uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak amacıyla PAÜ’de Kariyer Planlama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

PAÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları şöyle:

a) Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında öğrenci tercihlerine yönelik araştırmalar yaparak, Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek.

c) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya yönelik çalışmalar planlamak ve uygulamak.

d) İhtiyaç duyan Üniversite öğrencilerine bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyerlerini yapılandırmalarına yardımcı olmak.

e) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Pamukkale Üniversitesi mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

f) Üniversite bünyesinde yürütülen uluslararası öğrenci hareketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt dışı eğitim ve meslek/iş olanakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak.

g) Mezunlar ve öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

ğ) İşgören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

h) Mezunlarının kariyer gelişimlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.

ı) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak.

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

j) Üniversite tanıtım günleri düzenleyerek, Üniversite adaylarını ilgi ve yetenekleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgilendirmek ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak.

k) Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayımlar yapmak.