05.06.2020, Cuma
14 °C / 31 °C Denizli Hava Durumu

İl Hıfzıssıhha Meclisi’nden 65 yaş üstüyle ilgili seyahat düzenlemesi

Haber Merkezi - 21 Mayıs 2020 Perşembe - 13:12 İl Hıfzıssıhha Meclisi’nden 65 yaş üstüyle ilgili seyahat düzenlemesi

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üstündekilerin seyahetleriyle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Alınan kararla seyahat belgesi düzenlemesi koşulları ve kimlere belge verilmeyeceği belirlendi.

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında toplanarak, coronavirüs (COVİD-19) önlemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığınca gönderilen 65 Yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izni konulu yazısına istinaden bir dizi karar alındı.

İl Hıfzıssıhha Meclisinin 65 yaş ve üstündekilerin seyahat belgesi almayla ilgili yapacakları başvuruyu, seyahat sırasında uyulması gerekenleri kapsayan kararları şöyle:

1)22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine,

2)65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,

3)65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmelerine,

4)Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına,

5)Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek olmadan Seyahat İzin Belgesi başvurularınınotomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,

6)İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına ve ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısının da alınabilmesine,

7)Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi”nin tek yön geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişilerin de 72 saat içinde geri dönebilmelerine,

8)İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerin yapılmasına,

9)65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,

Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak ilgili kurumlar tarafından toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.