29.07.2021, Perşembe
25 °C / 39 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. Genel
  4. /
  5. Adalet Mahallesi’ndeki mini korulukta top Merkezefendi...

Adalet Mahallesi’ndeki mini korulukta top Merkezefendi Belediyesine atıldı

Haber Merkezi - 11 Temmuz 2021 Pazar - 17:35 Adalet Mahallesi’ndeki mini korulukta top Merkezefendi Belediyesine atıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde genç çam ağaçlarının kesilmesiyle gündeme gelen mini korulukta top Merkezefendi Belediyesinin alanına bırakıldı.

A- A+

İlçenin Adalet Mahallesi’nde 10053 ile 10060 sokaklar arasında kalan genç çam ağaçlarının bulunduğu alanla ilgili çevreye duyarlı vatandaşların mücadelesi devam ediyor. İmar planında yeşil alandan çıkarılıp yeşil alana dönüştürülen, daha sonra da satışı gerçekleşen arsanın istimlak edilerek yeşil alan olarak kalmasını isteyen mahalle sakinlerinin “açıkkapi.gov.tr”ye yaptığı başvuruya Denizli Valiliğinden yanıt geldi.

Verilen yanıtta özetle “Yol, park ve yeşil alan gibi belediyelerce yürütülecek olan kamusal hizmetlerin hangi belediye tarafından yapılacağına dair Büyükşehir Belediye Meclisince kararlar alındığı, park ve yeşil alanların büyüklükleri, konumları ve çevresel özellikleri dikkate alınarak görev ve yetki dağılımı yapıldığı, bahse konu parsel ile ilgili yeşil alan olarak düzenlenmesi talebine ilişkin başvuruların görev, yetki ve sorumluluk kapsamında ilgili ilçe belediyesince değerlendirilmesi gerekmektedir” denildi.

İŞTE O YANIT

Vatandaşların toplu imzayla yaptıkları başvuruya verilen yanıt şöyle:

“Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilen başvurunuza gelen cevap: “Sayın HIZ Başvurunuz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığımız tarafından değerlendirilmiş olup; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde, tapunun Bereketler Mahallesi, 348 ada, 1 no.lu parsel üzerinde çam ağaçlarının kesildiği, taşınmazın mülga Bereketli Belediyesi imar planlarında yeşil alan olarak ayrıldığı, Büyükşehir Belediye Meclisince Ticaret Alanına dönüştürüldüğü ve sonrasında satış işlemi yapıldığı iddiaları ile taşınmazın tekrar yeşil alan olarak düzenlenmesi ve kamulaştırılması taleplerini içeren başvurunun kurumunuza iletildiği belirtilerek söz konusu iddia konularının araştırılarak kurumunuza ve taşınmazın imar planında yeşil alana dönüştürülmesi ile kamulaştırma taleplerine ilişkin başvuru sahiplerine bilgi verilmesi gerektiği ilgi yazınız ile açıklanmaktadır. Adalet Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Bereketler Mahallesi, 348 ada, 1 no.lu parsel mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında ise hmax:3.00, E:0.10 yapılaşma şartında Ticaret Alanı olarak planlıdır. Söz konusu parselin büyüklüğü ve yapılaşma koşulları göz önünde bulundurulduğunda parsel üzerinde ağaç bulunmayan boş alanın yapı yapılabilmesi için yeterli olduğu ve yapılaşma koşullarının mevcut ağaç dokusuna zarar vermeyecek nitelikte emsalinin 0.10, yüksekliğinin ise en fazla 3 metre olarak verildiği görülmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. Maddesinde “…büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.” denildiğinden ilimiz Büyükşehir olduktan sonra Yol, Park ve Yeşil Alan gibi belediyelerce yürütülecek olan kamusal hizmetlerin hangi belediye (Büyükşehir ve ya ilçe belediyesi) tarafından yapılacağına dair Büyükşehir Belediye Meclisince kararlar alınmıştır. Bu kararlar incelendiğinde; park ve yeşil alanların büyüklükleri, konumları ve çevresel özellikleri dikkate alınarak görev ve yetki dağılımı yapıldığı, kent bütününe hizmet veren büyük ölçekli parkların kamulaştırma, yapım, bakım, onarım, düzenleme ve tasarruflarının Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki kapsamına alındığı, bunların dışında mahalle ölçeğinde olan park ve yeşil alanların sorumluluğunun ise ilçe belediyelerine verildiği görülmektedir. Bahse konu parsel ile ilgili yeşil alan olarak düzenlenmesi talebine ilişkin başvuruların görev, yetki ve sorumluluk kapsamında ilgili İlçe Belediyesince değerlendirilmesi gerekmektedir. Saygılarımızla. “şeklindedir. Konu ile ilgili başvurunuz bahse konu cevap gereği Merkezefendi Belediye Başkanlığı’na yönlendirmiştir.”

NOT: Açıklama olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları dilekçeye yanıt veren kuruma aittir.