19.10.2019, Cumartesi
16 °C / 28 °C Denizli Hava Durumu

250 yeni fahri trafik müfettişi görevlendirilecek

Haber Merkezi - 12 Temmuz 2019 Cuma - 14:48 250 yeni fahri trafik müfettişi görevlendirilecek

Denizli’de 250 yeni fahri trafik müfettişi görevlendirilecek. Konuyla ilgili başvurular 23 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 12. maddesinde “her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde ikisi oranında tespit edilir” hükmünün yer aldığı anımsatılarak, bu doğrultuda yeni görevlendirmeler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, müfettişliğe istekli olanların iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah, sabıka kaydı, sürücü belgesi ve diploma örneğini dilekçeye ekleyerek, 23 Ağustos’a Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Başvuruda bulunacaklardan aranan şartlar ise şöyle sıralandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-En az kırk yaşında olmak.

-En az yüksekokul mezunu olmak.

-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak.

-Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak.

-Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması.

-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.