22.07.2019, Pazartesi
°C / °C Denizli Hava Durumu

Denizli Kent sempozyumu 1-2 Mart’ta yapılacak

Haber Merkezi - 14 Şubat 2019 Perşembe - 13:08 Denizli Kent sempozyumu 1-2 Mart’ta yapılacak

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu yürütücülüğünde düzenlenecek “Denizli Kent Sempozyumu” 1-2 Mart’ta yapılacak.

TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri Mehmet Sarıca, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, Denizli Kent Sempozyumu ile ilgili bilgi verdi. Sarıca, evlerin, meydanların, derelerin, ormanların birer yaşam alanı olmaktan çıkarılıp piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir süreci yaşandığını belirtti.

Ortak değer olan kamusal alanların, planlama süreçleri ile birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştüğünü kaydeden Sarıca, kamusal hizmetlere erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiğini, özellikle “kentsel dönüşüm” adı altında toplumun büyük bir kesiminin başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür ve benzeri temel haklarından yoksun bırakıldığı bir kentleşme süreci ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

Toplumsal gelişme ve çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam kalitesine ulaşılabilmesi içi,n mevcut politika ve uygulamalardan farklı bakış açıları sunmayı ve kentlerin yaşanabilir niteliklere kavuşmasını hedeflediklerini ifade eden Sarıca, “Bu hedef doğrultusunda düzenlenecek Denizli Kent Sempozyumu, doğrudan mesleki uygulama alanımıza giren kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, planlama, kentleşme, kamu kaynaklarının dağılımı, yapı denetimi, risk-afetler, çevre, altyapı, enerji, kentsel koruma, kentsel dönüşüm, kent demokrasisi temalarında söz, yetki ve karar alma süreçlerini demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır” dedi.

Denizli Esnaf Sarayı’nda 1-2 Mart’ta düzenlenecek Denizli Kent Sempozyumu’nda ele alınacak konulara ilişkin bilgiler de paylaşan Sarıca, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir Kentler, Kente Güncel Yaklaşımlar, Büyükşehir Olmanın Etkileri ve Ulaşım, Kent ve Çevre Sorunları, Kent ve Peyzaj başlıkları altında 17 bildiri sunulacak. Geleceğin Denizli’sinde bu politikaların ne şekilde gerçekçi bir zeminde buluşturulabileceğine dair yöntem ve araçlar ortaya konulacak. Bunların yanında 2. gün büyükşehir ve merkezdeki ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla ‘Kentine Sahip Çık’ başlıklı forum düzenlenecek.

Böylece kentin bugünü ve geleceği üzerine görüşlerimizin yer alacağı, çözüm önerilerinin sunulacağı, tartışılacağı bir zemin yaratılacak ve bu görüşler ilgililere teknolojik olanaklar da kullanılarak ulaştırılacak. İnanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebilir. İnanıyoruz ki Denizli’de kent bilincinin oluşması ve Denizlilerin bu bilinçle kentlerine sahip çıkmaları önem taşımaktadır.”