25.04.2019, Perşembe
14 °C / 26 °C Denizli Hava Durumu
  1. ANA SAYFA
  2. /
  3. KENT
  4. /
  5. 15 ilçe belediyesi Büyükşehir’e 2.7 milyon...

15 ilçe belediyesi Büyükşehir’e 2.7 milyon lira borç takmış

Haber Merkezi - 4 Kasım 2018 Pazar - 14:54 15 ilçe belediyesi Büyükşehir’e 2.7 milyon lira borç takmış

Mali darboğaz ilçe belediyelerini zorluyor. Bunun göstergelerinden birisi de topladıkları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne aktarmaları gereken çevre temizlik vergisi ile otopark bedellerini ödememeleri. Sayıştay denetiminde, 15 ilçe belediyesinin, Büyükşehir Belediyesi’ne 2 milyon 775 bin lira çevre temizlik vergisi ve otopark borcu olduğu belirlendi.

Mali darboğaz ilçe belediyelerini zorluyor. Bunun göstergelerinden birisi de topladıkları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne aktarmaları gereken çevre temizlik vergisi ile otopark bedellerini ödememeleri. Sayıştay denetiminde, 15 ilçe belediyesinin, Büyükşehir Belediyesi’ne 2 milyon 775 bin lira çevre temizlik vergisi ve otopark borcu olduğu belirlendi.

İlçe belediyelerinin yaşadığı mali sıkıntıları ortaya koyan örneklerden birisi de Sayıştay denetimleri. 2108 yılı raporuna göre, 2017 yılında 15 ilçe belediyesinin topladığı ve Büyükşehir Belediyesi’ne aktarmak zorunda oldukları bedellerden doğan borcun tutarı 2 milyon 775 bin lira. Dört belediyenin ise borcu bulunmuyor.

BORÇLU BELEDİYELER

En fazla borcu olan belediye 838 bin lira ile Sarayköy. 1 miyon 203 bin lira çevre temizlik vergisi toplayan Sarayköy Belediyesi’nin, bu rakamın 414 bin 988 lirasını aktardığı görülüyor. Büyükşehir’in sadece çevre temizlik vergisi alacağı 788 bin 392 lira. Topladığı 55 bin 402 lira otopark bedelinden de 50 bin 252 lira borcu bulunuyor.

En fazla borcu olan diğer belediyeler Buldan, Acıpayam, Kale ve Merkezefendi. Buldan Belediyesi’nin borcu 521 bin, Acıpayam Belediyesi’nin borcu 438 bin, Kale Belediyesi’nin borcu 400 bin ve Merkezefendi Belediyesi’nin borcu 391 bin lira.

Diğer belediyelerin borçları da şöyle: Babadağ 12 bin 883 lira, Baklan 89 lira, Bekilli 7 bin 669 lira, Bozkurt 10 bin 603 lira, Çal bin 388 lira, Çardak 8 bin 394 lira Çivril 58 bin 286 lira, Güney 75 bin 190, Serinhisar 18 bin 973 lira ve Tavas 22 bin 747 lira.

BÜYÜKŞEHİR’E BORÇLU OLMAYAN BELEDİYELER

Büyükşehir Belediyesi’ne çevre temizlik vergisi ve otopark bedeli borcu olmayan belediyeler ise Beyağaç, Çameli, Honaz ve Pamukkale.

DENETÇİLER O MADDENİN İŞLETİLMESİNİ İSTEDİ

Sayıştay raporunda, konuyla ilgili şu görüşe yer verildi: “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde, ‘Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır” denilmektedir.

Ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilen, ilçe belediyelerinin hiç veya düzenli olarak aktarmadığı çevre temizlik vergisi ve otopark gelirleri için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmünün işletilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.”

BÜYÜKŞEHİR’İN YANITI

Bu konudaki tespitlere Büyükşehir Belediyesi’nin “Bulguda belirtilen on beş belediyeye çevre temizlik vergisi payımız ve otopark bedellerimizin belediyemiz hesabına yatırılması için ihtar yazıları yazılmıştır. Bununla ilgili ödeme takipleri yapılacak olup, çevre temizlik vergisi payları ve otopark bedellerini yatırmayan belediyelere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 23. Maddesine istinaden gerekli takip işlemi yapılacaktır” yanıtını verdiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

“Sonuç olarak kamu idaresi cevabı ile bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve otopark ve çevre temizlik vergisi gelirlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılması için ilçe belediyelerine ihtar yazılarının yazıldığı, gerekli takip işlemlerinin yapılmakta olduğu belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.”